Aandeelhouder terecht als bestuurder aansprakelijk gesteld

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heer X het beleid van de onderneming mede heeft bepaald als ware hij bestuurder en dat X dus kan worden aangemerkt als feitelijk bestuurder van de bv. Datum: 30-10-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2014:5411 Editie: 8 december Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Nummer: – 13 _ 1208 Rubriek: InvorderingUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2483 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, de heer X, houdt 17 van de 36 aandelen in een bv,…

Geen ‘nieuw feit’ nodig voor opleggen informatiebeschikking in …

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur ook in de bezwaarfase een informatiebeschikking mag opleggen.  Datum: 13-11-2014 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2014:4697 Editie: 5 december Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-01216 tot en met 13-01226 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 en 52a X ontvangt in november 2010 een brief met vragen over mogelijk in het buitenland aangehouden bankrekeningen. De brief gaat vergezeld van de formulieren Verklaring in het buitenland…

Algemeen uitstel van betaling IB/PVV 2014

Voor 2015 geldt een generiek uitstel van betaling betreffende de betaling van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014. De extra termijn bedraagt 4 maanden. Brief Staatssecretaris van Financiën, 2 december 2014, nr. DGB/2014/6576U De Staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat er in 2015 een generiek uitstel van betaling zal zijn voor de betaling van…

Omkering bewijslast vanwege niet-aangegeven inkomsten uit hennepteelt

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bewijslast terecht is omgekeerd wegens het niet doen van de vereiste aangifte. Ook berust de belastingaanslag op een redelijke schatting. Ook de vergrijpboete blijft in stand. Wel wordt de vergrijpboete gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn. Datum: 27-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2014:7323 Editie: 3 december Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 13 _ 8026 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Strafrecht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2446 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen,…

Belanghebbende, X, oefent een slagers- en cateringbedrijf uit in de vorm van een vennootschap onder firma. Omdat X niet alle gevraagde gegevens en inlichtingen verstrekt, legt de Belastingdienst een informatiebeschikking op aan X. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatieverzoeken van de Belastingdienst geen disproportioneel beslag leggen op de administratie van X en evenmin schending van het evenredigheidsbeginsel opleveren. Verder staat de mededeling van de inspecteur dat het boekenonderzoek op korte termijn wordt afgerond niet aan het opvragen van informatie in de weg. Tot slot verwerpt de rechtbank het betoog van X dat het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 1988 (nr. 23.925, BNB 1988/160) aan het vaststellen van de informatiebeschikking in de weg staat. De rechtbank overweegt dat in dit geval geen sprake is van de situatie dat in de loop van een rechtsgeding een informatiebeschikking is genomen. Het beroep van X is ongegrond.

De geheimhoudingskamer van Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur niet de geheimhoudingsplicht van art. 67 AWR kan inroepen als hij bepaalde processtukken met toepassing van art. 8:29 van de Awb geheim wenst te houden. Datum: 09-10-2014 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2014:4205 Editie: 3 december Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-00842-GHK Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2443 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 8:29 , Algemene wet bestuursrecht, 8:42 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 X is eigenaar van twee…

Informatiebeschikking legt geen disproportioneel beslag op administratie ondernemer

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatieverzoeken van de Belastingdienst geen disproportioneel beslag leggen op de administratie van X en evenmin schending van het evenredigheidsbeginsel opleveren.  Datum: 09-10-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:11032 Editie: 1 december Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: HAA 14/973 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2419 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 en 52a Belanghebbende, X, oefent een slagers- en cateringbedrijf uit in de vorm van een vennootschap onder firma. Omdat…

Hof laat op zitting ingebrachte nieuwe stukken heffingsambtenaar buiten…

Hof ‘s-Hertogenbosch verklaart de door de heffingsambtenaar eerst ter zitting van het hof overgelegde notities en berekeningen tardief.  Datum: 16-10-2014 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2014:4291 Editie: 28 november Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-01018 en 13-01019 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht , Waardering onroerende zaken Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 8:58 , Wet waardering onroerende zaken, 17 Belanghebbende, X bv, huurt twee kantoorpanden. In geschil is de WOZ-waarde 2012 van deze twee panden. Hof ‘s-Hertogenbosch verklaart de door de…

Afroommethode niet allesbepalend bij bepalen gebruikelijk loon jurist

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat ofschoon de opbrengsten van houdstermaatschappij X bv en werkmaatschappij A bv samen (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de werkzaamheden van B dit niet betekent dat de afroommethode gehanteerd moet worden met voorbijgaan aan de vergelijkingsmethode.  Datum: 11-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956 Editie: 28 november Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: HAA 14/841 Rubriek: Loonbelasting Wetsartikelen:Wet op de loonbelasting 1964, 12a Belanghebbende, X bv, is een houdstermaatschappij die alle…

Bij beroep over ontvankelijkheid bezwaar volstaat wegingsfactor 0,25 voor proceskostenvergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij een beroep dat gaat over de vraag of een bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk is verklaard een wegingsfactor van 0,25 (zeer lichte zaak) volstaat voor de berekening van de proceskostenvergoeding.  Datum: 11-11-2014 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2014:8779 Editie: 28 november Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00306 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2397 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 8:75 Belanghebbende, X bv, maakt pro forma bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2013 van haar…

Inspanningsverplichting van art. 47 AWR wordt begrensd door evenredigheidsbeginsel

Rechtbank Gelderland oordeelt dat van belanghebbenden niet kan worden verlangd dat zij een gerechtelijke procedure starten om te proberen de door de Belastingdienst gevraagde inlichtingen en/of inzage in boeken en bescheiden alsnog af te dwingen.  Datum: 18-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2014:7160 Editie: 27 november Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 14 _ 1685 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2387 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 3:4 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 en 52a Belanghebbenden…