Hof ‘s-Hertogenbosch verklaart de door de heffingsambtenaar eerst ter zitting van het hof overgelegde notities en berekeningen tardief. 

Datum: 16-10-2014 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2014:4291 Editie: 28 november Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-01018 en 13-01019 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Waardering onroerende zaken Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 8:58 Wet waardering onroerende zaken, 17

Belanghebbende, X bv, huurt twee kantoorpanden. In geschil is de WOZ-waarde 2012 van deze twee panden.

Hof ‘s-Hertogenbosch verklaart de door de heffingsambtenaar eerst ter zitting van het hof overgelegde notities en berekeningen tardief. Het gaat om rekenbladen over de berekening contante waarde huurcontracten, een notitie van de taxateur over de gehanteerde taxatiemethoden en rekenbladen ten aanzien van de berekening waarden in onverhuurde staat. De heffingsambtenaar heeft deze stukken ingebracht in reactie op het arrest van de Hoge Raad over de WOZ-waardering van verhuurd kantoorpanden (HR 25 april 2014, nr. 13/04068, V-N 2014/22.19). De heffingsambtenaar heeft geen goede reden gegeven voor de late inbreng van deze stukken. Uitgaande van de tijdig ingebrachte stukken, en zich rekenschap gevend van de nuttige informatie die verkooptransacties kunnen opleveren voor de WOZ-waardering, is het hof van oordeel dat de heffingsambtenaar onvoldoende heeft aangevoerd ter verdediging van de door hem, mede op verkooptransacties gebaseerde, bepleite waarden. Het hof sluit zich aan bij de door de rechtbank in goede justitie bepaalde WOZ-waarden.