Verlengde navorderingstermijn geldt niet voor naar buitenlandse bankrekening overgeboekte verzwegen Nederlandse omzet

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is op een situatie als de onderhavige waarin een ondernemer zijn in Nederland behaalde verzwegen omzet naar een buitenlandse bankrekening overboekt. Datum: 22-02-2017 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2017:521 Editie: 10 maart Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00345 en BK-16/00346 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N…

Informatiebeschikking in bezwaarfase is niet strijdig met zorgvuldigheidsbeginsel

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase een informatiebeschikking kan nemen, ook als hij reeds voorafgaand aan de aanslagregeling informatie heeft opgevraagd zonder ter zake van het niet-voldoen aan die informatieverplichting een informatiebeschikking te hebben genomen. Datum: 03-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:132 Editie: 17 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/04116 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N…

Omkering bewijslast komt zowel in procedure tegen informatiebeschikking als in procedure tegen aanslag aan de orde

De Hoge Raad oordeelt dat omkering van de bewijslast zowel in een procedure tegen de informatiebeschikking als in een procedure over de desbetreffende aanslag aan de orde kan komen. In deze zaak kunnen de informatiebeschikkingen niet in stand blijven voor zover deze een mondelinge of schriftelijke verklaring van X vragen. In zoverre worden de informatiebeschikkingen…

Informatiebeschikkingen zijn deels een verboden ‘fishing expedition’

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de opstelling van de inspecteur getuigt van een ‘creatief denkproces’ en dat bepaalde door hem gestelde vragen daarom een ‘fishing expedition’ zijn. Datum: 07-02-2017 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2017:610 Editie: 13 februari Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 16 _ 421 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/306 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 ,…

Geen omkering bewijslast wanneer uitnodiging voor aangifte belanghebbende niet heeft bereikt

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat er geen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien de uitnodiging tot doen van aangifte naar het verkeerde adres is gestuurd en deze de belanghebbende niet heeft bereikt. Datum: 21-07-2016 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:4311 Editie: 9 december Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 14/01125 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2693 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 6…

Geen informatiebeschikking mogelijk wanneer belanghebbende toegang tot pand weigert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur geen informatiebeschikking kan opleggen indien een belastingplichtige toestemming weigert voor een inpandige opname van een onroerende zaak. Datum: 21-06-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:5544 Editie: 28 december Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB – 15 _ 1537 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2891 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52…

Ondernemer-verkoper van stroopwafels doet niet de vereiste aangiften en krijgt forse aanslagen plus boeten opgelegd

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat X niet de vereiste belastingaangiften heeft gedaan. X heeft over de voornoemde jaren geen deugdelijke administratie bijgehouden. Uit de theoretische omzet- en loonberekening blijkt volgens de rechtbank dat voor de IB, BTW en de loonheffingen zowel absoluut als relatief omvangrijke bedragen buiten de heffing…

Redelijkheid omkering bewijslast beoordeeld in procedure tegen informatiebeschikking

Hof Amsterdam oordeelt dat, in het kader van bezwaar en beroep tegen een informatiebeschikking, ook de gerechtvaardigdheid van de aan een onherroepelijk vaststaande informatiebeschikking te verbinden omkering van de bewijslast voorwerp van geschil kan zijn. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Datum: 14-10-2016…

Omkering en verzwaring bewijslast voor belastingadviseur die onjuiste belastingaangiften deed

Rechtbank Gelderland beslist dat belastingadviseur X bewust geen of onjuiste belastingaangiften heeft gedaan. Gevolg omkering en verzwaring bewijslast. Datum: 25-10-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:5675 Editie: 31 oktober Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 15 _ 3549ev Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2287 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 6:7 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67d ,Europees…

Terechte informatiebeschikking voor horecabedrijf zonder pin

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de informatiebeschikking met betrekking tot 2010 terecht is afgegeven en dat de daaraan gekoppelde sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Datum: 06-09-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:7126 Editie: 12 september Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Inkomstenbelasting ,Loonbelasting , Omzetbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1927 Wetsartikelen:Algemene wet inzake…