Zonder praktijkovereenkomst geen afdrachtvermindering onderwijs

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het arrest HR 15 januari 2016, nr. 15/00350, V-N 2016/5.19 niet anders kan worden gelezen dan dat de vooraf ondertekende praktijkovereenkomst een constitutieve eis is. Datum: 02-06-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:2850 Editie: 6 juni Instantie:Rechtbank Gelderland Rubriek: Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1186Wetsartikelen: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen elanghebbende, X…

150 km-grens 30%-regeling niet in strijd met EU-recht

De Hoge Raad oordeelt dat de 30%-regeling in de praktijk niet systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Er is dan ook geen strijd met het EU-recht. Datum: 04-03-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:360 Editie: 7 maart Instantie: Hoge RaadRubriek: Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/479 Wetsartikelen:Europees verdrag tot bescherming van de rechten…

Vermelding van vergoeding op werkgeversverklaring is onvoldoende om als loon te worden aangemerkt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat X de vergoeding heeft genoten. Een loutere verwijzing naar een werkgeversverklaring is onvoldoende. Datum: 17-12-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:7949 Editie: 18 maart Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/571 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.80 Belanghebbende, X, is werkzaam als directeur van…

Inspecteur maakt hoger gebruikelijk loon niet aannemelijk

Volgens Hof Den Haag maakt de inspecteur niet aannemelijk dat het door X bv aangegeven loon van haar dga, dat aanzienlijk hoger ligt dan het in art. 12a Wet LB 1964 opgenomen normbedrag, in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Wet op de loonbelasting 1964 12a Datum: 11-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:962 Editie: 30 april Instantie:Hof Den Haag Nummer: AWB…

Maandelijks ontvangen bedrag betreft deels loon, deels opname in rekening-courant

Hof Den Bosch 25 juli 2014, 13/00685, ECLI:NL:GHSHE:2014:2552, MK, Uitspraak Hof Mevrouw A is aandeelhouder en enig werknemer van belanghebbende. Zij heeft maandelijks bedragen van belanghebbende ontvangen met de omschrijving ‘salaris’; deze bedragen waren hoger dan het overeengekomen salaris. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd en deze gebaseerd op het verschil tussen de via de…

Afroommethode niet allesbepalend bij bepalen gebruikelijk loon jurist

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat ofschoon de opbrengsten van houdstermaatschappij X bv en werkmaatschappij A bv samen (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de werkzaamheden van B dit niet betekent dat de afroommethode gehanteerd moet worden met voorbijgaan aan de vergelijkingsmethode.  Datum: 11-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956 Editie: 28 november Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: HAA 14/841 Rubriek: Loonbelasting Wetsartikelen:Wet op de loonbelasting 1964, 12a Belanghebbende, X bv, is een houdstermaatschappij die alle…

Hof ’s Hertogenbosch, 17 oktober 2013, nr. 13/00051

Werkgever (eigenaar van werf en jachthaven) stelt drie (oude) auto’s ter beschikking van personeel voor allerlei zakelijke ritten. Ze worden dooreen gebruikt. De sleutels moeten ‘s-avonds worden ingeleverd in het bedrijfskantoor. De werknemers verklaren consistent en in groten getale schriftelijk dat ze geen enkel prive gebruik van de auto’s hebben gemaakt. De Rechtbank oordeelt dat…