Voor verzoek immateriële schade geen (nadere) motivering nodig

De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden om te beslissen op het verzoek om vergoeding van immateriële schade. Voor een verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn is namelijk geen (nadere) motivering nodig. Datum: 18-11-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:2499 Editie: 21 november Instantie:Hoge Raad Nummer: 15/04982 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Internationaal…

Proceskostenvergoeding voor bijwonen hoorzitting door taxateur

Rechtbank Den Haag verklaart het beroep van X tegen de aanslag onroerendezaakbelastingen betreffende een kantoorgebouw ongegrond. Wel wordt X proceskostenvergoeding toegekend voor de kosten die de taxateur moest maken voor het bijwonen van de hoorzitting in de bezwaarfase. Datum: 14-04-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:5176 Editie: 27 juli Instantie:Rechtbank Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Waardering onroerende zaken…

Kostenvergoeding voor telefonisch hoorgesprek in WOZ-procedure

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het telefonische hoorgesprek moet worden beschouwd als een hoorzitting in de zin van Afdeling 7.2 van de Awb. Hiervoor bestaat recht op een kostenvergoeding. Datum: 14-06-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:4680 Editie: 23 juni Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1359 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 elanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een WOZ-beschikking…

Geen integrale proceskostenvergoeding na intrekking informatiebeschikkingen door inspecteur

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X na de intrekking van de informatiebeschikkingen in beroep geen recht heeft op een integrale proceskostenvergoeding. Datum: 16-05-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2016:3929 Editie: 8 juni Instantie:Rechtbank Noord-Holland Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1215 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:75 ,Besluit proceskosten bestuursrecht, 2-3 Belanghebbende, X, woont samen met mevrouw C. De Belastingdienst heeft in…

Kostenvergoeding voor korte telefonische hoorzitting zonder nieuwe argumenten

Rechtbank Overijssel oordeelt dat voor een kostenvergoeding niet van belang is de duur van de hoorzitting noch hetgeen op de hoorzitting is besproken. Datum: 26-02-2016 ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2016:680 Editie: 23 maart Instantie:Rechtbank Overijssel Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/632 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 Belanghebbende, X, is eigenaar van een vrijstaande semi-bungalow. X laat een gemachtigde…

Integrale proceskostenvergoeding omdat gemeente geen stukken en taxatierapport indient

In de proceshouding van de heffingsambtenaar, die geen op de zaak betrekking hebbende stukken en/of een taxatierapport heeft ingediend, ziet de rechtbank aanleiding om X een integrale proceskostenvergoeding toe te kennen.

Datum: 17-03-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:1536 Editie: 24 maart Instantie:Rechtbank Gelderland Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Waardering onroerende zaken Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/641 Wetsartikelen:Wet waardering onroerende zaken, 17

Geen hogere dwangsom wanneer vaststellingsbeschikking dwangsom lang op zich laat wachten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ontvanger de dwangsom terecht heeft vastgesteld op € 520. Dat de vaststellingsbeschikking voor de dwangsom pas op 28 augustus 2014 is genomen, betekent niet dat X recht heeft op de maximale dwangsom.  Datum: 25-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2014:15822 Editie: 17 april Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: SGR 14/4129 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/814 X stelt de ontvanger per brief van 2 april…

Geen vergoeding bezwaarkosten na vermindering invorderingskosten

Hof Amsterdam oordeelt dat X na de vermindering van de invorderingskosten geen recht heeft op kostenvergoeding.  Algemene wet bestuursrecht 7:15 Datum: 12-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1316 Editie: 21 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 14/00432 en 14/00433 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15 Aan belanghebbende, X, wordt een voorlopige aanslag IB/PVV 2012 opgelegd. Als de betaling uitblijft, stuurt de ontvanger achtereenvolgens een betalingsherinnering, een aanmaning en een dwangbevel. Nadat de…

Bij toekenning van alleen vergoeding voor immateriële schade bestaat ook recht op proceskostenvergoeding

De Hoge Raad oordeelt dat X recht heeft op vergoeding van het griffierecht en een proceskostenvergoeding. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de rechtbank een vergoeding voor immateriële schade aan X heeft toegekend, zodat er recht op deze vergoedingen bestaat. Algemene wet bestuursrecht 8:75 Algemene wet bestuursrecht 8:74 Datum: 20-03-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:660 Editie: 23 maart Instantie:Hoge Raad Nummer: 14/01332 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/587 Wetsartikelen: Algemene wet…

Kostenvergoeding na correctie op aangifte door Belastingdienst zonder afwijkingsbrief

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur onrechtmatig heeft gehandeld door voorafgaand aan het opleggen van de aanslag geen afwijkingsbrief te sturen en X dus niet in de gelegenheid te stellen om zijn reactie hierop te geven. Algemene wet bestuursrecht 7:15-2 Datum: 19-02-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:588 Editie: 20 maart Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 14-00052 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 Belanghebbende, X, maakt gebruik van de vooringevulde aangifte…