Bestuurder is niet aansprakelijk louter op basis van inschrijving in handelsregister

De Hoge Raad oordeelt dat de ontvanger moet bewijzen dat de heer X bestuurder was en dat zijn inschrijving als bestuurder in het handelsregister in dat kader niet beslissend is. Datum: 17-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:248 Editie: 20 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/03178 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/362 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, de heer X, is…

Terechte aansprakelijkstelling ondanks korte bestuursperiode

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X terecht als bestuurder aansprakelijk is gesteld. X heeft zich in zijn bestuursperiode namelijk ook feitelijk bezig gehouden met het beleid en de gang van zaken bij A bv. Datum: 04-03-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:1101 Editie: 18 april Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/834 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, de…

Onbehoorlijk bestuur van aandeelhouder/feitelijk bestuurder

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X zich daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen en dat de ontvanger op goede gronden X heeft verweten als bestuurder onbehoorlijk te hebben gehandeld. Datum: 19-04-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:3048 Editie: 26 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Invordering Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/912Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, de heer X, houdt…

Besluit om concurrente schuldeisers voorrang te geven boven fiscus onvoldoende voor onbehoorlijk bestuur

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat geen onbehoorlijk bestuur kan worden aangenomen op grond van het enkele feit dat een bestuurder ervoor kiest om de schulden aan concurrente schuldeisers eerder te voldoen dan de schulden van de Belastingdienst. Belanghebbende, X, wordt als directeur van een bv aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van die bv. In geschil is of…

Bij aansprakelijkstelling moet bestuurder in principe ook van te voren worden gehoord

De Hoge Raad oordeelt dat eenieder het recht heeft om te worden gehoord alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden. Het niet vooraf horen van een bestuurder bij een aansprakelijkstelling wordt volgens de Hoge Raad niet gerechtvaardigd door het belang van de ontvanger bij de invordering van een belastingschuld.…

Administratieve fout is toerekenbaar aan bestuurder

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X als bestuurder zelfstandig verantwoordelijk is voor de fiscale verplichtingen van de bv. Het leggen van bepaalde werkzaamheden bij een administratief medewerkster ontslaat hem dus niet van die verantwoordelijkheid. Datum: 13-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:6897 Editie: 13 augustus Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 8281 Rubriek: Invordering Wetsartikelen:Invorderingswet…

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege verstrekte risicovolle lening

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is bestuurder X terecht aansprakelijk gesteld omdat hem kennelijk onbehoorlijk bestuur te verwijten is. Datum: 07-07-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:5105 Editie: 4 augustus Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00639 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1678 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, X, is bestuurder van E bv. Tevens is X bestuurder van A bv die een crisisopvang en…

Door schuld aan Rabobank af te lossen is er sprake van onbehoorlijk bestuur: terechte aansprakelijkstelling

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X als bestuurder van E bv kan worden aangemerkt. Aangezien er sprake is van onbehoorlijk bestuur, is X terecht aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde belastingen. Datum: 21-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:1846 Editie: 17 juli Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-00978 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1541 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 F bv is een van de…

Door te weinig controle uit te oefenen wordt bestuurder niet toegelaten tot weerlegging vermoeden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat hem enig verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot het grofschuldig geen of te lage aangiften doen van btw door Z bv. X wordt niet toegelaten tot weerlegging van het wettelijke vermoeden van art. 36 lid 4 Inv. Datum: 12-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3508 Editie: 5 juni…

Ex-aandeelhouder ten onrechte aansprakelijk gesteld voor onbetaalde VPB leeggehaalde vennootschap

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X ten tijde van de vervreemding van de aandelen niet wist of behoorde te weten dat Z bv de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger illusoir zou maken. X is dan ook ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven VPB. Invorderingswet 1990 40 Datum: 05-02-2015 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:604 Editie: 12 februari Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 14 _ 1669 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/275 Wetsartikelen: Invorderingswet…