Voor 2015 geldt een generiek uitstel van betaling betreffende de betaling van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014. De extra termijn bedraagt 4 maanden.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 2 december 2014, nr. DGB/2014/6576U

De Staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat er in 2015 een generiek uitstel van betaling zal zijn voor de betaling van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014.

Aan eenieder die een te betalen aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 krijgt, wordt automatisch generiek uitstel van betaling verleend. Dit uitstel geldt voor de duur van vier maanden en komt bovenop de bestaande termijn van zes weken. Het generieke uitstel betreft niet alleen het bedrag van de bijbetaling als gevolg van het niet tijdig kunnen verwerken in de systemen van de afbouw van de inkomensafhankelijke kortingen, maar het gehele bedrag van de aanslag. Ook als iemand dus geen bijbetaling heeft als gevolg van het niet tijdig kunnen verwerken van de afbouw in de verschillende systemen, krijgt deze persoon vier maanden langer de tijd om te betalen.

In principe hoeft er gedurende dit uitstel geen invorderingsrente te worden betaald. Omdat het doorvoeren van de tegemoetkoming nogal gecompliceerd is, zullen sommige mensen helaas wel belastingrente moeten betalen en blijven er situaties denkbaar waarin toch invorderingsrente in rekening wordt gebracht.