De jurisprudentie vormt een handvat voor de rechtspraak en juiste wetstoepassing in latere, vergelijkbare gevallen. Om die reden is het van belang om ontwikkelingen in de jurisprudentie van dichtbij in de gaten te houden.
Wij hebben voor u het laatste nieuws op een rij gezet, zodat u altijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de fiscaliteit. Actueel blijven is ven groot belang.
Fiscale leerstukken. Het fiscaal recht is opgebouwd uit een meerdere leerstukken. Een overzicht van een aantal van deze leerstukken is hier opgesomd. Indien aanwezig is een uiteenzetting van het leerstuk te raadplegen.

Belastingaangifte

Iedere ondernemer moet periodiek aangifte doen voor een of meer belastingsoorten. Welke dat zijn, bepaalt de Belastingdienst nadat u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet u jaarlijks aangifte. Voor de omzetbelasting (btw) doet u dit jaarlijks, maandelijks of per kwartaal. Als u met personeel werkt doet u aangifte voor de loonheffing.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Is uw belastingaanslag te hoog of bent u het anderszins niet eens met uw aanslag, dDan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u  in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter).

Buiten beslistermijn

Als de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist, kunt u direct in beroep bij de rechtbank. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan. Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure hoeft u geen advocaat in de arm te nemen.

Waar dient u uw bezwaarschrift in?

U moet het bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat u het besluit hebt ontvangen of na de publicatie ervan. De overheid moet een beslissing nemen binnen 6 weken na het verstrijken van de indieningstermijn van het bezwaarschrift. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de overheid niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, hebt u recht op een dwangsom. Maak hiervoor gebruik van het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Waar kunt u beroep instellen?

Bij welke rechter u beroep kunt instellen, is afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op het bezwaar aan u bekend is gemaakt. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. De rechter doet schriftelijk uitspraak.

Over ons

Onze zeer gevarieerde praktijk richt zich op kleine en middelgrote onder nemingen, vrije beroepsbeoefenaren, zowel op nationaal als internationaal gebied.

KARA Belastingadviseurs is een advieskantoor en belastingadviesbureau in één waarbij resultaatgerichtheid en slagvaardigheid hoog in het vaandel staan. U kunt bij ons terecht als u op zoek bent naar een adviseur, advies wilt op het gebied van administratieve en fiscale dienstverlening of als u uw loonadministratie wilt uitbesteden.

KARA Belastingadviseurs onderscheidt zich ten opzichte van andere accountantskantoren door het opbouwen van een goede persoonlijke relatie met onze cliënten, heldere advisering en een no-nonsense mentaliteit.

Door onze gedifferentieerde klantenkring zijn wij thuis in vele branches.

Maatwerk

Betrokkenheid

Waar kunt u beroep instellen?

Vakmanschap

Fiscaal second opinion

Fiscaal second opinion

Succes rate van 75% en meer

No cure no pay

Volkomen anonimiteit

Wilt u weten of uw adviseur het beste voor u doet, u op een professioneel niveau adviseert en geen fiscale steken laat vallen? M.a.w., bent u op zoek naar een fiscaal second opinion?

KARA Belastingadviseurs helpt u graag een antwoord geven op deze vragen. Wij geven u een fiscaal second opinion. Uit onze ervaring blijkt dat in een groot deel van de gevallen de belastingplichtige door toedoen en nalaten van de adviseur te veel belasting betaalt. De fiscale second opinion geven wij op ‘no cure no pay’-basis. Zijn uw zaken goed geregeld, dan bent u ons niets verschuldigd.
De controle voor de fiscale second opinion doen wij in volkomen anonimiteit. Bent u in Zeeland gevestigd? of in Limburg, Groningen, Friesland? Afstand is geen enkel probleem!
Heeft u van de belastingdienst een aanslag ontvangen en denkt u dat deze niet terecht is, mail de aanslag naar ons email-adres info@karatax.nl en wij doe een kosteloze check voor u.