Pokerspeler valt door de mand door gegevens op internet

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de identificatie van de heer X aan de hand van zijn ‘nickname’ en foto’s betrouwbaar is. De naheffingsaanslag kansspelbelasting is terecht. Datum: 21-02-2017 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2017:490 Editie: 13 maart Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 15/00841 Rubriek: Kansspelbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/533 Wetsartikelen: Wet op de kansspelbelasting, 3 De heer X heeft in…

Dwangsom van € 1.260 voor onterecht instandhouden van aanmaningskosten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de beschikking aanmaningskosten nog steeds niet is vernietigd, ondanks dat de aanslag en de boete zijn verminderd tot nihil. De betreffende uitspraak op bezwaar is dus ten onrechte achterwege gebleven. 18 november 2016 256 keer bekeken Datum: 17-11-2016 ECLI:ECLI:NL:RBGEL:2016:6176 Editie: 21 november Instantie: Rechtbank Gelderland Nummer:AWB – 16 _ 2106 Rubriek:…

Verhuuropbrengsten studentenkamers vallen binnen rendementsgrondslag van box 3

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er bij de verhuur van de (studenten)kamers geen sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. X heeft de opbrengsten dan ook terecht begrepen in de rendementsgrondslag van box 3. Datum: 14-02-2017 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2017:1072 Editie: 22 februari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 16/00538 tm 16/00547 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2017/378 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting…

ZZP’er met één opdrachtgever is toch IB-ondernemer

Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan de eisen van duurzaamheid en zelfstandigheid kan worden voldaan zonder gelijktijdig voor meerdere klanten te werken. Datum: 09-02-2017 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2017:666 Editie: 20 februari Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 16 _ 3764 en 16_3767 Rubriek:Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/356 Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8 Belanghebbende, de heer X, heeft vanaf oktober 2013…

Inspecteur mag met ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet gebruiken

De Hoge Raad beslist dat het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van privacy. De algemene taakomschrijving van de Belastingdienst of enige (andere) wettelijke bepaling biedt hiervoor geen toereikende wettelijke grondslag. Datum: 24-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:288 Editie: 27 februari Instantie:Hoge Raad Nummer:…

aillissementsrecht. WSNP. Hoge Raad komt terug van regel (laatstelijk HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3574, NJ 2010/15) dat het faillissement van een vof steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten ten gevolge heeft.

Hoge Raad komt terug van regel (laatstelijk HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3574, NJ 2010/15) dat het faillissement van een vof steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten ten gevolge heeft.. ECLI:NL:HR:2015:251 3.4.1 Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid. Zij is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding strekkende tot de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam…

Tandarts die jarenlang bij één opdrachtgever omzet genereert is geen ondernemer

Volgens Rechtbank Gelderland is tandarts X, die werkzaam is voor één tandartsenpraktijk, geen ondernemer. X geniet resultaat uit overige werkzaamheden. Datum: 22-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:5066 Editie: 11 oktober Instantie:Rechtbank Gelderland Rubriek: Inkomstenbelasting Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 3.2 , Wet inkomstenbelasting 2001, 3.9 Belanghebbende, X, is in de jaren 2011, 2012 en 2013 op basis van overeenkomsten van…

Genietingsmoment Bbz-uitkering ligt in jaar omzetting in ‘bedrag om niet’

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het genietingsmoment van de Bbz-uitkering in 2014 ligt. Op dat moment is de renteloze lening namelijk omgezet in een ‘bedrag om niet’. De rechtbank verwijst daarbij naar de jurisprudentie van de Hoge Raad. Datum: 08-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2016:4104 Editie: 21 oktober Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/2215 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Vennote garagebedrijf heeft recht op zelfstandigenaftrek

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat mevrouw X voldoende aannemelijk maakt dat de door haar verrichte werkzaamheden zien op de kernactiviteiten van de onderneming. Datum: 11-08-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2016:4191 Editie: 23 september Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1991 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.6 ,Wet inkomstenbelasting 2001, 3.76 Belanghebbende, mevrouw X, en haar echtgenoot exploiteren in vof-verband een…