Rapportage

Heeft u dringend een adviseur nodig? Hieronder volgt een opsomming van onze diensten voor het M.K.B:

  • De controle en samenstelling van jaarrekeningen
  • Tussentijdse rapportages
  • Analyse van de uitkomsten zoals deze blijken uit de jaarrekeningen en tussentijdse rapportages
  • Het opstellen van prognoses, waarbij ook uw liquiditeitsbehoefte in beeld wordt gebracht
  • Advisering bij investeringen en financieringen door een adviseur
  • Begeleiding bij overnames, fusies, reorganisaties en dergelijke
  • Het opstellen van een ondernemingsplan
  • Verzorgen van de voor publicatie benodigde jaarrekening ten behoeve van de Kamer van Koophandel

Ondernemingsplan

Als je een onderneming wilt beginnen is het verstandig eerst eenondernemingsplan te maken. In sommige gevallen is het niet enkel verstandig maar ook verplicht om een sluitend ondernemingsplan te maken. Bijvoorbeeld indien er bij een financiële instelling om geld wordt gevraagd.

Aan het begin van het traject plannen we een persoonlijk oriëntatiegesprek waarin wij vragen naar uw plan, visie en ideeën. U kunt kennismaken met KARA belastingadviseurs en wij verzamelen de informatie die we nodig hebben om een goed business plan te schrijven. Na het oriëntatiegesprek gaan we direct aan de slag. We leveren u binnen een tot twee weken een eerste versie van uw ondernemingsplan. Nadat u het ondernemingsplan rustig heeft doorgenomen kunt u uw eventuele feedback aan ons doorgeven, waarna wij op korte termijn de finale versie aan u zal leveren.

Hoe kunnen we u helpen met uw rapportages?

Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!