Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heer X het beleid van de onderneming mede heeft bepaald als ware hij bestuurder en dat X dus kan worden aangemerkt als feitelijk bestuurder van de bv.

Datum: 30-10-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2014:5411 Editie: 8 december Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Nummer: – 13 _ 1208 Rubriek: InvorderingUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2483 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36

Belanghebbende, de heer X, houdt 17 van de 36 aandelen in een bv, die een uitzendbureau exploiteert. De overige aandelen zijn in handen van zijn echtgenote, mevrouw A, die de enige formele bestuurder van de bv is. De bv gaat in 2011 failliet. Bij een boekenonderzoek wordt geconstateerd dat X als feitelijk bestuurder van de bv is aan te merken. In geschil is of X daarom terecht aansprakelijk is gesteld voor belastingschulden, alsmede voor de boetes, kosten en rente. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X het beleid van de onderneming mede heeft bepaald als ware hij bestuurder en dat X dus kan worden aangemerkt als feitelijk bestuurder. Zo gaf X op de melding betalingsonmacht zelf aan bestuurder te zijn, heeft X als ‘dga’ een verzoek om kwijtschelding van belasting ondertekend en heeft X een schuldbekentenis ondertekend als ‘directeur’. De ontvanger maakt voorts aannemelijk dat X een beleid heeft gevoerd dat geen redelijk denkend bestuurder zou voeren en bestuurshandelingen heeft verricht waarvan hij in redelijkheid behoorde te weten dat daarvan benadeling van de Belastingdienst het gevolg zou zijn. Zo zijn er grote bedragen zonder reële zekerheden uitgeleend aan X en A en aan hen gelieerde maatschappijen. Aangezien de ontvanger met betrekking tot de aansprakelijkstelling voor de kosten, rente en boetes geen separate gronden heeft aangevoerd, is het gelijk slechts in zoverre aan X.