Verlengde navorderingstermijn geldt niet voor naar buitenlandse bankrekening overgeboekte verzwegen Nederlandse omzet

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is op een situatie als de onderhavige waarin een ondernemer zijn in Nederland behaalde verzwegen omzet naar een buitenlandse bankrekening overboekt. Datum: 22-02-2017 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2017:521 Editie: 10 maart Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00345 en BK-16/00346 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N…

Dwangsom van € 1.260 voor onterecht instandhouden van aanmaningskosten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de beschikking aanmaningskosten nog steeds niet is vernietigd, ondanks dat de aanslag en de boete zijn verminderd tot nihil. De betreffende uitspraak op bezwaar is dus ten onrechte achterwege gebleven. 18 november 2016 256 keer bekeken Datum: 17-11-2016 ECLI:ECLI:NL:RBGEL:2016:6176 Editie: 21 november Instantie: Rechtbank Gelderland Nummer:AWB – 16 _ 2106 Rubriek:…

Gemeente schendt art. 8:42 Awb door achterliggende stukken in WOZ-zaak niet te overleggen

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar heeft gehandeld in strijd met art. 8:42 Awb door in een WOZ-zaak niet een onderbouwing van de door hem gehanteerde vierkantemeterprijzen in het geding te brengen. Datum: 24-01-2017 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2017:320 Editie: 16 februari Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 15/00734, 16/00442 t/m 16/00453 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht , Waardering onroerende zaken Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/325…

Inspecteur hoeft bij behandeling IB-dossier VPB-dossier niet te raadplegen: geen ambtelijk verzuim

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ambtelijk verzuim. De inspecteur kan namelijk, bij het regelen van een IB-aanslag, volstaan met het raadplegen van het (digitale) dossier van de desbetreffende belastingplichtige. Datum: 17-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:249 Editie: 20 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/01006 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/359 Wetsartikelen:Algemene…

Inspecteur mag met ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet gebruiken

De Hoge Raad beslist dat het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van privacy. De algemene taakomschrijving van de Belastingdienst of enige (andere) wettelijke bepaling biedt hiervoor geen toereikende wettelijke grondslag. Datum: 24-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:288 Editie: 27 februari Instantie:Hoge Raad Nummer:…

Hoorgesprek op kantoor van inspecteur is niet onnodig bezwarend

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger dat de heer X door eigen toedoen niet is gehoord. X weigerde namelijk naar Eindhoven te komen, waar de inspecteur werkt. Datum: 10-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:5010 Editie: 27 februari Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 15/01249 Rubriek: Belastingrecht algemeen ,Fiscaal bestuurs(proces)recht , Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/427Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 4:17 , Algemene wet…

Willekeurigheid ambtshalve opgelegde aanslagen niet aangetoond

Rechtbank Den Haag handhaaft de aan X opgelegde ambtshalve aanslagen IB/PVV en Zvw omdat X niet heeft aangetoond dat deze aanslagen op een onredelijke schatting berusten. Datum: 24-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:16621 Editie: 20 januari Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 16 _ 3835 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2017/114 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e , Algemene…

Inspecteur corrigeert terecht vermogensetikettering eigenaresse administratiekantoor

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de vermogensetikettering van X terecht heeft gecorrigeerd. Datum: 08-12-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:6531 Editie: 16 december Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 15 _ 2531 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2782 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67e , Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8 X exploiteert een administratie- en belastingadvieskantoor in de vorm van een eenmanszaak.…

Ondanks termijnoverschrijding is massaal ingediend bezwaar ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het te laat ingediende bezwaar alsnog in de massaalbezwaarprocedure moet worden betrokken. In art. 25a lid 7 AWR was namelijk tot 1 januari 2016 bepaald dat als massaal aangewezen bezwaren steeds ontvankelijk geacht werden te zijn. Datum: 07-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:5547 Editie: 27 december Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: BRE – 15 _ 7820…

Inspecteur mocht resultaten boekenonderzoek 2012 niet extrapoleren naar andere jaren

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de conclusies uit het boekenonderzoek 2012 ten onrechte heeft geëxtrapoleerd naar de jaren 2009 t/m 2011 en 2013. Datum: 23-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3835 Editie: 29 december Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00267 t/m BK-16/00270 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2897 Wetsartikelen:Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie…