Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatieverzoeken van de Belastingdienst geen disproportioneel beslag leggen op de administratie van X en evenmin schending van het evenredigheidsbeginsel opleveren. 

Datum: 09-10-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:11032 Editie: 1 december Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: HAA 14/973 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/2419 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 en 52a

Belanghebbende, X, oefent een slagers- en cateringbedrijf uit in de vorm van een vennootschap onder firma. Omdat X niet alle gevraagde gegevens en inlichtingen verstrekt, legt de Belastingdienst een informatiebeschikking op aan X.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatieverzoeken van de Belastingdienst geen disproportioneel beslag leggen op de administratie van X en evenmin schending van het evenredigheidsbeginsel opleveren. Verder staat de mededeling van de inspecteur dat het boekenonderzoek op korte termijn wordt afgerond niet aan het opvragen van informatie in de weg. Tot slot verwerpt de rechtbank het betoog van X dat het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 1988 (nr. 23.925, BNB 1988/160) aan het vaststellen van de informatiebeschikking in de weg staat. De rechtbank overweegt dat in dit geval geen sprake is van de situatie dat in de loop van een rechtsgeding een informatiebeschikking is genomen. Het beroep van X is ongegrond.