Diensten

Onze zeer gevarieerde praktijk richt zich op kleine en middelgrote onder nemingen, vrije beroepsbeoefenaren, zowel op nationaal als internationaal niveau.

KARA Belastingadviseurs is een advieskantoor en belastingadviesbureau in één waarbij resultaatgerichtheid en slagvaardigheid hoog in het vaandel staan. U kunt bij ons terecht als u op zoek bent naar een adviseur, advies wilt op het gebied van administratieve en fiscale dienstverlening of als u uw loonadministratie wilt uitbesteden.

KARA Belastingadviseurs onderscheidt zich ten opzichte van andere accountantskantoren door het opbouwen van een goede persoonlijke relatie met onze cliënten, heldere advisering en een no-nonsense mentaliteit.

Door onze gedifferentieerde klantenkring zijn wij thuis in vele branches.

Als slagvaardige partner staan wij naast u bij het realiseren van uw ondernemersdoelen.
Met gebruik van onze up-to-date kennis komen wij tot heldere adviezen en oplossingen, toegespitst op uw specifieke situatie.

KARA Belastingadviseurs staat voor het opbouwen en onderhouden van een langdurige vertrouwensrelatie. Hierbij staat een persoonlijke benadering centraal. Onze opvatting is dat onze dienstverlening moet worden afgestemd op u als ondernemer en moet aansluiten op uw individuele situatie.

Wij zijn van mening dat u zich als ondernemer hoofdzakelijk moet kunnen inzetten voor uw onderneming en dat wij als allround adviseur u op fiscaal, financieel en organisatorisch gebied op koers dienen te houden. Wij zien het als onze taak om u zowel privé als zakelijk uit de fiscale wind te houden, wij proberen dit in een open, aangename en informele sfeer te bewerkstelligen.

Gedurende 12 jaar hebben wij met zorg een netwerk van specialisten op velerlei terreinen om ons heen verzameld en geselecteerd waardoor wij naast onze expertise u tevens van dienst kunnen zijn op tal van andere werkgebieden.
Deze specialisten kunnen indien nodig voor u worden ingeschakeld.

Belastingadvies

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Maar bij KARA Belastingadviseurs kijken we verder. Wij beseffen dat het om de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u prive of uw onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise. Maar vooral op onze persoonlijke betrokkenheid. Vanuit deze persoonlijke relatie behartigen wij graag uw belangen en helpen u bij het contact met de fiscus.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming?

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw juridische positie en kunnen we u bijstaan in een juridische procedure.

Nationaal belastingrecht

Wij staan u graag bij met uw vragen over het nationale belastingstelsel. In een snel veranderende fiscale wereld is parate kennis is een must.

Internationaal belastingrecht

Onze expertisen en kennis reikt verder dan het nationale belastingstelsel. Wij helpen u graag met grensoverschrijdende adviezen en denken met u mee over internationale organisatiestructuren.