Loonadministratie

Als je personeel in dienst hebt, moet je een loonadministratie bijhouden. Zo heeft de belastingdienst inzicht in de gegevens over de medewerkers en loonbetalingen.

De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Je moet dan denken aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. Hierdoor moet je dus ook verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen en door werknemers afgegeven abonnementen en kaartjes als zij een onkostenvergoeding krijgen voor het reizen per openbaar vervoer bewaren

Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen, onkostenvergoedingen en onkosten voor de carpool- of vrij-vervoerregeling moeten zo geadministreerd zijn, dat het overzicht uit de computer direct helder is. De gehele loonadministratie moet in principe, net zoals bijvoorbeeld het grootboek en de in- en verkoopadministratie

Als starter een loonadministratie aanleggen kan wat lastig zijn, maar daarbij wil KARA belastingadviseurs u graag helpen. De loonadministratie bestaat uit veel verschillende soorten papieren. De drie belangrijksten zijn de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave.

Hier volgt een opsomming van onze diensten met betrekking tot het uitbesteden van loonadministratie en salarisverwerking:

  • Het aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers
  • Het aanmelden van uw medewerkers bij de Belastingdienst en eventueel pensioenfondsen
  • Het verzorgen van de periodieke salarisverwerkingen
  • Het aanleveren van de periodieke loonjournaalposten
  • Het verzorgen van de aangiften loonheffingen
  • Het verzorgen van ziekmeldingen
  • Het verzorgen van de jaarafsluiting
  • Het controleren van de voorschotnota’s en afrekeningen van het eventuele pensioenfonds en dergelijke
  • Uiteraard volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de fiscale wetgeving en in de cao’s, zodat wij u tijdig op wijzigingen kunnen attenderen
  • Het maken van arbeidsovereenkomsten

Loonadministratie

Als u personeel in dienst neemt, heeft dat gevolgen voor uw administratie. U moet nu een loonadministratie aanleggen en voor iedere werknemer een loonstaat bijhouden. Ook moet u zorgen dat uw werknemers loonstroken en jaaropgaven krijgen.

U moet bepaalde gegevens over uw werknemers en over loonbetalingen administreren. Dat is nodig om uw werknemers en ons van de juiste gegevens voor de loonheffingen te kunnen voorzien.

Loonbelastingverklaring e.d.

Bij een dienstbetrekking moet u een aantal dingen regelen, uiterlijk de dag voordat uw werknemer gaat werken.

Met de loonstrook informeert u uw werknemer of uitkeringsgerechtigde over de opbouw van zijn bruto- en nettoloon. Lees meer over wanneer en hoe je een loonstrook geeft, wat de verplichte gegevens zijn en over het belang van de loonstrook voor het digitaal verzekeringsbericht.

U moet aan elke werknemer of uitkeringsgerechtigde na afloop van het jaar een jaaropgaaf geven, ook als de werknemer er zelf niet om vraagt.

Bij het einde van de inhoudingsplicht en bij het einde van een dienstbetrekking van een werknemer hebt u verschillende meldingsplichten.

Hoe kunnen we u helpen met uw loonadministratie?

Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!