Reparatie arrest Hoge Raad over aftrek huur onzelfstandige werkruimte

Staatssecretaris Wiebes gaat de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Datum: 25-10-2016 Editie: 27 oktober Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2269 De staatssecretaris acht de…

Belastingdienst te snel met digitaliseren blauwe envelop

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman na onderzoek. De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman na onderzoek. Bij het digitaliseren…

De Staatssecretaris van Financiën antwoordt op vragen vanuit de Tweede Kamer over de situatie van de zzp’er na de VAR. Hij vindt de modelcontracten niet vaag.

De staatssecretaris vindt de modelcontracten niet vaag. Hij stelt dat de algemene modelovereenkomsten ruimte bieden aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer om hun arbeidsrelatie, binnen de grenzen van de wet, zelf vorm te geven. Als de algemene modelovereenkomst onvoldoende houvast biedt, kan gekozen worden voor een meer specifieke modelovereenkomst. Voor wat betreft de arbeidsverrichting deelt…

IB47

Vóór 1 februari a.s. moeten administratieplichtigen desgevraagd aan de fiscus opgave doen van betalingen die zij in 2016 hebben gedaan aan resultaatgenieters (art. 53 lid 1 onderdeel a jo. art. 47 lid 1 onderdeel a AWR). Dit gebeurt door middel van de zogenoemde IB47-verklaring. Daarop worden de volgende gegevens van de resultaatgenieter ingevuld: naam, adres,…

Aanpassing procedure bij hoorplicht in bezwaarprocedures

De Staatssecretaris van Financiën vindt het noodzakelijk de procedure met betrekking tot de hoorplicht bij bezwaarprocedures aan te passen. Dat staat in antwoorden van hem op Kamervragen. De Belastingdienst wil actief uitvoering geven aan de hoorplicht, teneinde geschillen tussen de Belastingdienst en belanghebbenden tot een goed einde te brengen. Af en toe worden er fouten…

Voorlopige aanslag 2015

De Belastingdienst gaat vanaf 2015 de voorlopige aanslag baseren op meer recente gegevens. Voor de voorlopige aanslag 2015 zijn dat de definitieve gegevens van 2013.  Daarnaast krijgen meer mensen in 2015 een te betalen voorlopige aanslag; ongeveer 2 miljoen over 2015 ten opzichte van ongeveer 1,5 miljoen over 2014. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een…

Invordering van belasting- en toeslagschulden door de Belastingdienst

De Belastingdienst kan bij het terugvorderen van toeslagen niet in alle gevallen vooraf rekening houden met de persoonlijke situatie van mensen. Dit komt omdat de Belastingdienst niet over de daarvoor benodigde informatie beschikt.  Datum: 13-01-2015 Editie: 15 januari Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Invordering Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/66 Brief Staatssecretaris van Financiën 13 januari 2015, nr. DGB/2014/6843 Ook de complexiteit van de beslagvrije…

Belastingaangifte over 2014 in maart en april

Belastingaangifte over 2014 in maart en april Iedereen die belastingaangifte over 2014 moet doen, kan vanaf 1 maart 2015 aangifte doen. Hiervoor kan de vooraf ingevulde aangifte worden gebruikt. Men krijgt een maand langer de tijd om de gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen. De aangifte moet vóór 1 mei 2015 binnen…

Zorgtoeslag: nieuw in 2015

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder zorgtoeslag u krijgt. Dit geldt niet als u een minimuminkomen hebt. Minder of geen zorgtoeslag U krijgt minder zorgtoeslag als uw inkomen hoger is dan het minimumloon. U krijgt geen zorgtoeslag als uw inkomen hoger is dan €…