Belastingadvies

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Maar bij KARA Belastingadviseurs kijken we verder. Wij beseffen dat het om de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u prive of uw onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise. Maar vooral op onze persoonlijke betrokkenheid. Vanuit deze persoonlijke relatie behartigen wij graag uw belangen en helpen u bij het contact met de fiscus.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming?

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meerĀ bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw juridische positie en kunnen we u bijstaan in een juridische procedure.

Dienstverlening

Onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies omvat:

  • Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen
  • Bijstand bij boekenonderzoek enĀ fiscale procesvoering
  • Fiscale optimalisatie van de jaarrekening
  • Fiscale bijstand bij bedrijfsoverdrachten
  • Fiscale bijstand bij estate planning
  • Fiscale bijstand bij overleg en mediation met de fiscus

Hoe kunnen we u helpen op fiscaal gebied?

Graag gaan we met u in gesprek om uw vraagstukken te bespreken!