Inspecteur hoeft bij behandeling IB-dossier VPB-dossier niet te raadplegen: geen ambtelijk verzuim

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ambtelijk verzuim. De inspecteur kan namelijk, bij het regelen van een IB-aanslag, volstaan met het raadplegen van het (digitale) dossier van de desbetreffende belastingplichtige. Datum: 17-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:249 Editie: 20 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/01006 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/359 Wetsartikelen:Algemene…

Ambtelijk verzuim belet navordering

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat dat de inspecteur, gelet op de omvang van de specifiek opgevoerde kosten, na normale zorgvuldige kennisneming van de IB-aangiften vóór het opleggen van de primitieve aanslagen had moeten onderzoeken of de kosten voor aftrek in aanmerking konden komen. Datum: 21-12-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3971 Editie: 9 januari Instantie:Hof Den…

Navordering rijschoolhouder terecht vanwege kwade trouw

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aan rijschoolhouder X opgelegde navorderingsaanslagen op basis van een redelijke schatting zijn opgelegd. De inspecteur is namelijk uitgegaan van gemiddeld 36 lesuren per leerling. Datum: 06-10-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:13237 Editie: 16 november Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 15 _ 9055 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2427 Wetsartikelen:Algemene wet inzake…

Beoordelingsfout inspecteur staat navordering in de weg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt de aan X opgelegde navorderingsaanslag ib/pvv omdat sprake is van een beoordelingsfout van de inspecteur. Datum: 26-02-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:1041 Editie: 26 april Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/913 Bij het vaststellen van de aanslag ib/pvv 2010 wijkt de inspecteur af van de door X ingediende aangifte. Hij constateert namelijk dat…

Navordering betreffende inkomsten uit strafbare feiten deels van de baan

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de inkomenscorrecties over het jaar 2005 niet aannemelijk heeft gemaakt. De aan X opgelegde navorderingsaanslag ib/pvv over dat jaar met bijbehorende boetebeschikking worden vernietigd. Datum: 08-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:1743 Editie: 23 maart Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/624 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 11 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen,…

Inspecteur belast ten onrechte twee oogsten bij hennepteler

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur de opbrengst ten onrechte volledig in 2006 belast. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de ene oogst heeft plaatsgevonden in 2005, en de tweede in 2006. Datum: 01-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:648 Editie: 29 maart Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/666Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.25 Hof…

Aanslagregeling over eerder en volgend jaar wekt geen vertrouwen

Hof Amsterdam oordeelt dat het enkel volgen van de aangifte van een eerder en een volgend jaar geen in rechte te beschermen vertrouwen wekt. Datum: 09-02-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:494 Editie: 29 februari Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/411 Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 6.13 e.v. Hof Amsterdam oordeelt dat het enkel volgen van de…

Nieuw feit ontbreekt voor één van de vier navorderingsjaren

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur voor de jaren 2001 tot en met 2003 wel, maar voor het jaar 2004 niet, beschikt over een voor navordering vereist nieuw feit. Datum: 28-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:3282 Editie: 4 juni Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 14 _ 5690 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 Belanghebbende, X, exploiteert…

Onjuiste aanslagen van rechtswege geconverteerd in art. 15 AWR-beschikkingen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de voorlopige teruggaven ten onrechte via een aanslag heeft teruggevorderd. De aanslagen worden echter van rechtswege geconverteerd in art. 15 AWR-beschikkingen. Wet inkomstenbelasting 2001 8.10 Datum: 10-02-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:991 Editie: 20 april Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB – 14 _ 4 Rubriek: InkomstenbelastingWetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 8.10 X woont in België en verzoekt in de jaren 2002-2004 om uitbetaling van de…

Navordering mogelijk voor herstel van fout bij geautomatiseerde verwerking aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur navorderingsaanslagen mocht opleggen nadat door een fout een deel van de rente op de nieuwe hypotheek van X onterecht in aftrek was toegestaan in de primitieve aanslagen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Wet inkomstenbelasting 2001 3.120…