Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur navorderingsaanslagen mocht opleggen nadat door een fout een deel van de rente op de nieuwe hypotheek van X onterecht in aftrek was toegestaan in de primitieve aanslagen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16 lid 2-c