Bijtelling privégebruik bestelauto terecht; vergrijpboete vernietigd

Hof Den Haag beslist dat de bestelauto van X niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De bijtelling privégebruik is terecht. De vergrijpboete wordt vernietigd omdat grove schuld bij X niet aannemelijk is gemaakt. Datum: 23-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3518 Editie: 7 december Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00246 tot en met BK-16/00248…

Te laat ingediend verzoek om btw-teruggaaf terecht niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verzoek om btw-teruggaaf te laat is ingediend en dan ook niet-ontvankelijk is. X heeft geen recht op de btw-teruggaaf. Datum: 10-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:5934 Editie: 15 november Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 16 _ 556 Rubriek: OmzetbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2413 Wetsartikelen:Wet op de omzetbelasting 1968, 15 , Wet op de omzetbelasting…

Geen omkering bewijslast wanneer uitnodiging voor aangifte belanghebbende niet heeft bereikt

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat er geen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien de uitnodiging tot doen van aangifte naar het verkeerde adres is gestuurd en deze de belanghebbende niet heeft bereikt. Datum: 21-07-2016 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:4311 Editie: 9 december Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 14/01125 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2693 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 6…

Inspecteur corrigeert terecht vermogensetikettering eigenaresse administratiekantoor

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de vermogensetikettering van X terecht heeft gecorrigeerd. Datum: 08-12-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:6531 Editie: 16 december Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 15 _ 2531 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2782 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67e , Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8 X exploiteert een administratie- en belastingadvieskantoor in de vorm van een eenmanszaak.…

Aan hennepkweker opgelegde boeten verminderd vanwege omkering bewijslast en beperkte financiële draagkracht

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. De rechtbank verlaagt evenwel de boeten omdat de navorderingsaanslagen met toepassing van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld en X beperkte financiële draagkracht heeft. Datum: 24-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:14440 Editie: 22 december Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 16 _ 1285 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag…

Ondanks termijnoverschrijding is massaal ingediend bezwaar ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het te laat ingediende bezwaar alsnog in de massaalbezwaarprocedure moet worden betrokken. In art. 25a lid 7 AWR was namelijk tot 1 januari 2016 bepaald dat als massaal aangewezen bezwaren steeds ontvankelijk geacht werden te zijn. Datum: 07-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:5547 Editie: 27 december Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: BRE – 15 _ 7820…

Inspecteur mocht resultaten boekenonderzoek 2012 niet extrapoleren naar andere jaren

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de conclusies uit het boekenonderzoek 2012 ten onrechte heeft geëxtrapoleerd naar de jaren 2009 t/m 2011 en 2013. Datum: 23-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3835 Editie: 29 december Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00267 t/m BK-16/00270 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2897 Wetsartikelen:Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie…

Geen informatiebeschikking mogelijk wanneer belanghebbende toegang tot pand weigert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur geen informatiebeschikking kan opleggen indien een belastingplichtige toestemming weigert voor een inpandige opname van een onroerende zaak. Datum: 21-06-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:5544 Editie: 28 december Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB – 15 _ 1537 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2891 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52…