Dwangsom van € 1.260 voor onterecht instandhouden van aanmaningskosten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de beschikking aanmaningskosten nog steeds niet is vernietigd, ondanks dat de aanslag en de boete zijn verminderd tot nihil. De betreffende uitspraak op bezwaar is dus ten onrechte achterwege gebleven. 18 november 2016 256 keer bekeken Datum: 17-11-2016 ECLI:ECLI:NL:RBGEL:2016:6176 Editie: 21 november Instantie: Rechtbank Gelderland Nummer:AWB – 16 _ 2106 Rubriek:…

Verhuuropbrengsten studentenkamers vallen binnen rendementsgrondslag van box 3

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er bij de verhuur van de (studenten)kamers geen sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. X heeft de opbrengsten dan ook terecht begrepen in de rendementsgrondslag van box 3. Datum: 14-02-2017 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2017:1072 Editie: 22 februari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 16/00538 tm 16/00547 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2017/378 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting…

Gemeente schendt art. 8:42 Awb door achterliggende stukken in WOZ-zaak niet te overleggen

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar heeft gehandeld in strijd met art. 8:42 Awb door in een WOZ-zaak niet een onderbouwing van de door hem gehanteerde vierkantemeterprijzen in het geding te brengen. Datum: 24-01-2017 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2017:320 Editie: 16 februari Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 15/00734, 16/00442 t/m 16/00453 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht , Waardering onroerende zaken Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/325…

Informatiebeschikking in bezwaarfase is niet strijdig met zorgvuldigheidsbeginsel

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase een informatiebeschikking kan nemen, ook als hij reeds voorafgaand aan de aanslagregeling informatie heeft opgevraagd zonder ter zake van het niet-voldoen aan die informatieverplichting een informatiebeschikking te hebben genomen. Datum: 03-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:132 Editie: 17 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/04116 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N…

ZZP’er met één opdrachtgever is toch IB-ondernemer

Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan de eisen van duurzaamheid en zelfstandigheid kan worden voldaan zonder gelijktijdig voor meerdere klanten te werken. Datum: 09-02-2017 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2017:666 Editie: 20 februari Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 16 _ 3764 en 16_3767 Rubriek:Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/356 Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8 Belanghebbende, de heer X, heeft vanaf oktober 2013…

Inspecteur hoeft bij behandeling IB-dossier VPB-dossier niet te raadplegen: geen ambtelijk verzuim

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ambtelijk verzuim. De inspecteur kan namelijk, bij het regelen van een IB-aanslag, volstaan met het raadplegen van het (digitale) dossier van de desbetreffende belastingplichtige. Datum: 17-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:249 Editie: 20 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/01006 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/359 Wetsartikelen:Algemene…

Bestuurder is niet aansprakelijk louter op basis van inschrijving in handelsregister

De Hoge Raad oordeelt dat de ontvanger moet bewijzen dat de heer X bestuurder was en dat zijn inschrijving als bestuurder in het handelsregister in dat kader niet beslissend is. Datum: 17-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:248 Editie: 20 februari Instantie:Hoge Raad Nummer: 16/03178 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/362 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, de heer X, is…

Inspecteur mag met ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet gebruiken

De Hoge Raad beslist dat het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van privacy. De algemene taakomschrijving van de Belastingdienst of enige (andere) wettelijke bepaling biedt hiervoor geen toereikende wettelijke grondslag. Datum: 24-02-2017 ECLI: ECLI:NL:HR:2017:288 Editie: 27 februari Instantie:Hoge Raad Nummer:…

Hoorgesprek op kantoor van inspecteur is niet onnodig bezwarend

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger dat de heer X door eigen toedoen niet is gehoord. X weigerde namelijk naar Eindhoven te komen, waar de inspecteur werkt. Datum: 10-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:5010 Editie: 27 februari Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 15/01249 Rubriek: Belastingrecht algemeen ,Fiscaal bestuurs(proces)recht , Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2017/427Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 4:17 , Algemene wet…