Niet bewaren detailgegevens van uitgevoerde bestelling kan in strijd zijn met administratieverplichtingen

De Hoge Raad oordeelt dat het niet bewaren van detailgegevens van uitgevoerde bestellingen kan leiden tot schending van de administratieverplichtingen van art. 52 AWR.  Datum: 26-06-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:1740 Editie: 29 juni Instantie: Hoge RaadNummer: 13/04127 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1384 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e en 52 Belanghebbende, X, drijft een Chinees-Indisch restaurant.…

Terechte omkering van bewijslast door aanzienlijke fouten in aangiften

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht omkering en verzwaring van de bewijslast heeft toegepast voor de jaren 2005 en 2006. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO). Datum: 12-06-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:1540 Editie: 25 juni Instantie: Hoge RaadNummer: 14/06052 Rubriek:…

Rechtbank draait omkering bewijslast terug nu X aanmaning tot doen van aangifte nooit heeft ontvangen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Belastingdienst de herinnering en aanmaning voor het doen van aangifte niet op juiste wijze bekendgemaakt heeft nu deze stukken zijn verstuurd naar het woonadres van X in plaats van naar het adres dat X aan de Belastingdienst had doorgegeven. Datum: 26-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:3615 Editie: 24 juni Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB…

Terechte informatiebeschikking vanwege gebrekkige boekhouding financieel dienstverlener

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Belastingdienst terecht een informatiebeschikking heeft opgelegd vanwege de gebrekkige boekhouding van financiële dienstverlener X. Datum: 10-04-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:4059 Editie: 11 juni Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 3453 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52 en 52a X houdt zich bezig met financiële dienstverlening (aangiften en…

Omkering bewijs voor supermarkt zonder kasadministratie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de kasadministratie in een onderneming zoals de onderhavige een centraal, ondeelbaar en onmisbaar onderdeel van de administratie is. Datum: 27-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3787 Editie: 10 juni Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 13/00957, 13/00958 en 13/00959 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1209 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e , Algemene wet inzake rijksbelastingen,…

Geen aftrek voorbelasting voor facturen met gebreken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de aftrek van voorbelasting die betrekking heeft op de leveranties van rijst terecht heeft geweigerd. Op deze facturen ontbreken namelijk de naam, adres en btw-identificatienummer van de heer X, alsmede het btw-identificatienummer en het adres van de leverancier. Datum: 27-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3788 Editie: 10 juni Instantie:Hof…

Geen absolute verplichting voor belastingplichtige om mondeling te antwoorden tijdens boekenonderzoek

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een belastingplichtige bij een boekenonderzoek niet (altijd) gedwongen kan worden om de vraag direct mondeling te beantwoorden.  Datum: 23-04-2015 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2015:2046 Editie: 10 juni Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Nummer: AWB – 14 _ 2032 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 49 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52a…

Door te weinig controle uit te oefenen wordt bestuurder niet toegelaten tot weerlegging vermoeden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat hem enig verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot het grofschuldig geen of te lage aangiften doen van btw door Z bv. X wordt niet toegelaten tot weerlegging van het wettelijke vermoeden van art. 36 lid 4 Inv. Datum: 12-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3508 Editie: 5 juni…

Nieuw feit ontbreekt voor één van de vier navorderingsjaren

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur voor de jaren 2001 tot en met 2003 wel, maar voor het jaar 2004 niet, beschikt over een voor navordering vereist nieuw feit. Datum: 28-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:3282 Editie: 4 juni Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 14 _ 5690 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 Belanghebbende, X, exploiteert…