Door man betaalde woonlasten van voormalige echtelijke woning voor de helft aftrekbaar

Hof Den Bosch is van oordeel dat de betaling door de man van 50% van de rente van de eigenwoningschuld, is aan te merken als een aftrekbare onderhoudsverplichting.   Wet inkomstenbelasting 2001 6.3   Datum: 02-04-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:1176 Editie: 21 april Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 14-00494 Rubriek: Inkomstenbelasting Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 6.3   Belanghebbende, X, en Y leven vanaf mei 2006 duurzaam gescheiden. In 2008 wordt de…

Eigenaar van zonnepanelen dient btw-teruggaafverzoek te laat in

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X het verzoek om teruggaaf van de btw bij de aangifte over het tijdvak mei 2012 had moeten indienen. Nu X pas medio 2013 om uitreiking van de aangifte heeft verzocht, heeft hij het verzoek om teruggaaf te laat ingediend. Wet op de omzetbelasting 1968 14 + 15 Datum: 19-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Editie: 24 april Instantie:Rechtbank…

Hennepkweker doet niet vereiste aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat de heer X in vergelijking met de op grond van de aangifte verschuldigde belasting € 2101 (19%) meer is verschuldigd. Dit is niet alleen verhoudingsgewijs, maar ook op zichzelf beschouwd aanzienlijk. Datum: 24-04-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:1083 Editie: 28 april Instantie: Hoge RaadNummer: 14/04104 Rubriek: Inkomstenbelasting Bij de heer X is begin 2009 een hennepkwekerij met 254 planten aangetroffen. In geschil is…

Beroepen tegen informatiebeschikking niet-ontvankelijk en ongegrond

Hof Den Haag sluit zich volledig aan bij de beslissing van Rechtbank Den Haag over de informatiebeschikking. De rechtbank verklaarde de beroepen van X tegen de informatiebeschikking niet-ontvankelijk en ongegrond. Datum: 03-04-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:953 Editie: 30 april Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK 14 _00565 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/924 Met dagtekening 7 maart 2013 geeft de Belastingdienst aan belanghebbende, X, een informatiebeschikking die betrekking heeft…

Navordering mogelijk voor herstel van fout bij geautomatiseerde verwerking aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur navorderingsaanslagen mocht opleggen nadat door een fout een deel van de rente op de nieuwe hypotheek van X onterecht in aftrek was toegestaan in de primitieve aanslagen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Wet inkomstenbelasting 2001 3.120…

Inspecteur maakt hoger gebruikelijk loon niet aannemelijk

Volgens Hof Den Haag maakt de inspecteur niet aannemelijk dat het door X bv aangegeven loon van haar dga, dat aanzienlijk hoger ligt dan het in art. 12a Wet LB 1964 opgenomen normbedrag, in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Wet op de loonbelasting 1964 12a Datum: 11-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:962 Editie: 30 april Instantie:Hof Den Haag Nummer: AWB…

Vergoeding voor lid stembureau vormt ROW; geen onbelaste vrijwilligersvergoeding

Hof Amsterdam oordeelt dat de vergoeding van € 150 die X heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden als stembureau-lid geen onbelaste vrijwilligersvergoeding vormt.  Wet inkomstenbelasting 2001 3.90 en 3.96 Datum: 23-04-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1479 Editie: 30 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 14/00168 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/938 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.90 en 3.96 Belanghebbende, X, verricht in 2011 werkzaamheden als lid van een stembureau, in het kader van de verkiezingen…