De Hoge Raad oordeelt dat de 30%-regeling in de praktijk niet systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Er is dan ook geen strijd met het EU-recht.

Datum: 04-03-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:360 Editie: 7 maart Instantie: Hoge RaadRubriek: Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/479 Wetsartikelen:Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundament ,Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 26 ,Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, 10e en 10ea ,Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 45 ,Wet op de loonbelasting 1964, 31a