Huur van woning met onzelfstandige werkruimte aftrekbaar van winst

De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht een vermogensrecht is, en dus ook als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. X kan de huurkosten dan in principe volledig aftrekken. Datum: 12-08-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:1899 Editie: 15 augustus Instantie:Hoge Raad Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1796Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.16 , Wet inkomstenbelasting 2001, 3.17 ,Wet inkomstenbelasting 2001, 3.19…

Omkering bewijs ondanks ontbreken informatiebeschikking

Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat mevrouw X niet de vereiste btw-aangiften heeft gedaan zodat de bewijslast moet worden omgekeerd. Datum: 30-06-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:3105 Editie: 9 augustus Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Omzetbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1761 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52 , Algemene wet…

Naheffing en 25% boete vanwege niet bijhouden van km-administratie

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de auto ter beschikking is gesteld aan de directeur van A bv, aangezien hij zelfstandig kon bepalen wie van de Smart gebruik kon maken. Datum: 12-07-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:3185 Editie: 9 augustus Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Loonbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1764 Wetsartikelen: Algemene…

Geen schending administratieplicht restauranthouder die detailgegevens bestellingen niet heeft bewaard

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat het niet bewaren van detailgegevens in dit geval er niet toe leidt dat de administratieplicht is geschonden en dat dit zou moeten leiden tot toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast. Datum: 20-05-2016 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:1993 Editie: 25 augustus Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1858 Wetsartikelen: Algemene wet inzake…

Cafetaria heeft € 15.000 aan omzet niet verantwoord: bewijslast terecht omgekeerd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X bv een bedrag van € 15.000 aan omzet niet heeft verantwoord. X bv heeft dan niet de vereiste aangifte gedaan, en de bewijslast is terecht omgekeerd. Datum: 23-08-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:6722 Editie: 31 augustus Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1882 Wetsartikelen: Algemene wet inzake…

Verlies door hoofdelijke aansprakelijkheid is niet aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft aanvaard als aandeelhouder zodat het daaruit voortvloeiende verlies niet ten laste van de winst kan worden gebracht. Datum: 10-05-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:2848 Editie: 6 juli Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Inkomstenbelasting , VennootschapsbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1480 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.25 , Wet op de vennootschapsbelasting 1969, 8…

Telefonische hoorzitting van twee minuten is volwaardige proceshandeling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar ten onrechte de kostenvergoeding voor de telefonische hoorzitting met de gemachtigde van belanghebbenden heeft gematigd naar € 122. Datum: 24-05-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:3195 Editie: 22 juli Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1643 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 Belanghebbenden schakelen een gemachtigde in die bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde…

Borgstelling onzakelijk omdat aandeelhouder geen zekerheden heeft bedongen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de borgstelling van X onzakelijk is. De borgstelling is verleend zonder enige vorm van zekerheid. De vennootschap was ten tijde van de borgstelling zwaar verliesgevend. X mag het verlies uit de borgstelling niet aftrekken. Datum: 14-07-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:3912 Editie: 22 juli Instantie:Rechtbank Gelderland Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1644 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting…

Terechte informatiebeschikking ondanks onzorgvuldige druk

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de heer X onder druk heeft gezet op een wijze die niet strookt met de zorgvuldigheid die van ambtenaren, belast met de heffing van rijksbelastingen, mag worden verwacht. De uitlatingen zijn echter geen beletsel voor het afgeven van de informatiebeschikking. Datum: 18-04-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:8295 Editie: 26 juli Instantie:Rechtbank…