Aan vooraf ingevulde aangifte valt geen vertrouwen te ontlenen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen vertrouwen aan het vooraf ingevulde aangifteformulier kan ontlenen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van X om de aangifte op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. Datum: 04-06-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:6652 Editie: 24 augustus Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: 15_613 IBPVV Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Bij aansprakelijkstelling moet bestuurder in principe ook van te voren worden gehoord

De Hoge Raad oordeelt dat eenieder het recht heeft om te worden gehoord alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden. Het niet vooraf horen van een bestuurder bij een aansprakelijkstelling wordt volgens de Hoge Raad niet gerechtvaardigd door het belang van de ontvanger bij de invordering van een belastingschuld.…

Inkomsten uit hennepkwekerij door fiscus niet bewezen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de sanctie van omkering van bewijslast niet toegepast kan worden en volgt de strafrechter dat geen sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel. Datum: 06-08-2015 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:5154 Editie: 14 augustus Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 15 _ 111 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Strafrecht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1749 Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8 Belanghebbende, X,…

Administratieve fout is toerekenbaar aan bestuurder

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X als bestuurder zelfstandig verantwoordelijk is voor de fiscale verplichtingen van de bv. Het leggen van bepaalde werkzaamheden bij een administratief medewerkster ontslaat hem dus niet van die verantwoordelijkheid. Datum: 13-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:6897 Editie: 13 augustus Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 8281 Rubriek: Invordering Wetsartikelen:Invorderingswet…

Omkering bewijslast voor professionele autohandelaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X bv niet de vereiste aangifte heeft gedaan. X bv heeft verhoudingsgewijs en op zichzelf beschouwd een aanzienlijk te laag BPM-bedrag aangegeven. Datum: 04-08-2015 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:4978 Editie: 11 augustus Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 14 _ 8773 Rubriek:Belastingheffing van motorrijtuigen , Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1731…

Bestelauto stoffeerder is niet te vies voor privégebruik

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De inspecteur heeft terecht IB-navorderingsaanslagen opgelegd voor het privégebruik. Datum: 06-07-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:8249 Editie: 10 augustus Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 8942 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N…

Hof vermindert aanslagen naar nihil ondanks omkering bewijslast

Hof Den Haag acht omkering van de bewijslast gerechtvaardigd maar vermindert de aanslagen naar nihil omdat de schattingen van de belastbare bedragen door de inspecteur de redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan.  Datum: 29-07-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:2124 Editie: 6 augustus Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-14-01486 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1697 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e De inspecteur legt…

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege verstrekte risicovolle lening

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is bestuurder X terecht aansprakelijk gesteld omdat hem kennelijk onbehoorlijk bestuur te verwijten is. Datum: 07-07-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:5105 Editie: 4 augustus Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00639 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1678 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36 Belanghebbende, X, is bestuurder van E bv. Tevens is X bestuurder van A bv die een crisisopvang en…

Hof verhoogt immateriële schadevergoeding wegens termijnoverschrijding

Hof Den Haag oordeelt dat belanghebbenden terecht aanspraak maken op immateriële schadevergoeding vanwege de lange duur van de bezwaarfase. Hieraan doet, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet af dat het geschil over de hoogte van de aanslagen al in de bezwaarfase is beëindigd.  Datum: 30-06-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:2059 Editie: 29 juli Instantie:Hof Den Haag Nummer:…