Belanghebbende houdt een te hoge bijdrage voor de pensioenregeling in op het loon van de werknemers en betaalt vervolgens de pensioenpremie aan het pensioenfonds. Na afloop van het jaar wordt dit ontdekt maar niet hersteld. Het Hof is van oordeel dat deze teveel ingehouden bijdrage is aan te merken als een bijdrage ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, Wet LB 1964 en niet tot het loon behoort.