Wet financiering sociale verzekeringen. Bevoegdheid inspecteur om nieuwe beschikkingen gedifferentieerde premie te nemen. Naar het oordeel van het Hof was de inspecteur hiertoe niet bevoegd.

hof amsterdam 26 september 2013 3384 Wet financiering sociale verzekeringen. Bevoegdheid inspecteur om nieuwe beschikkingen gedifferentieerde premie te nemen. Naar het oordeel van het Hof was de inspecteur hiertoe niet bevoegd. 4Beoordeling van het geschil 4.1. In artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) was in de voor het jaar 2007 geldende…

Art. 21 Successiewet 1956. Waardering zeldzame Chinese pot die 20 maanden na de overlijdensdatum is verkocht voor € 23 miljoen.

HR, 12 juli 2013, 12/02319 Art. 21 Successiewet 1956. Waardering zeldzame Chinese pot die 20 maanden na de overlijdensdatum is verkocht voor € 23 miljoen. 3Beoordeling van de middelen 3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 3.1.1. Erflater is overleden op 20 november 2003 (hierna: de overlijdensdatum). Belanghebbenden zijn de erfgenamen van erflater.…

Naar het oordeel van de rechtbank was de inspecteur gehouden nader onderzoek te doen en is sprake van een ambtelijk verzuim dus geen sprake van een nieuw feit. De rechtbank acht belanghebbende echter wel te kwader trouw en verklaart het beroep ongegrond.

Rechtbank zeeland-west-brabant 27 september 2013 12/6387 Belanghebbende woont in Nederland en werkt in Duitsland. In de onderhavige jaren heeft hij papieren aangiften ingediend. Hij heeft daarin zijn looninkomsten uit Duitsland niet vermeld, wel dat hij voor 100% in Duitsland werkzaam was. De aangiften zijn geautomatiseerd afgedaan en bij de aanslagen over alle onderhavige jaren is…

Boekenonderzoek leidt tot omzetcorrecties voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting en uitdelingscorrectie in inkomstenbelasting, met omzetting van de uitdeling in gebruikelijk loon. Vergrijpboetes, gematigd wegens undue delay.

HR, 1 november 2013, nr. 13/01705 en Gerechtshof Amsterdam van 21 februari 2013, nrs. 11/00568 Boekenonderzoek leidt tot omzetcorrecties voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting en uitdelingscorrectie in inkomstenbelasting, met omzetting van de uitdeling in gebruikelijk loon. Vergrijpboetes, gematigd wegens undue delay. 4. Beoordeling van het geschil Misbruik van bevoegdheden; schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur? 4.1.1.…

Verzuimboete. Aanmaning ontvangen? Bewijs van verzending door fiscus geleverd. Proceskostenvergoeding. Geen herroeping wegens onrechtmatigheid in bezwaarfase.

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus  2013 12/00707 Verzuimboete. Aanmaning ontvangen? Bewijs van verzending door fiscus geleverd. Proceskostenvergoeding. Geen herroeping wegens onrechtmatigheid in bezwaarfase. 4 Beoordeling van het geschil Verzuimboete 4.1. Indien de belastingplichtige de aangifte voor de vennootschapsbelasting niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn heeft gedaan, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur…

Onderneming in vorm van vof geruisloos ingebracht in BV. In geschil is of de oudedagsreserve (tijdig) is omgezet in een lijfrente waarbij een bedrag van € 68.735 in het onderhavige jaar als aftrekbare lijfrentepremie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Hof Den Haag, MK I, 6 augustus 2013, nr. BK-12/00896 Onderneming in vorm van vof geruisloos ingebracht in BV. In geschil is of de oudedagsreserve (tijdig) is omgezet in een lijfrente waarbij een bedrag van € 68.735 in het onderhavige jaar als aftrekbare lijfrentepremie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen uit werk…

KB-Lux. Art. 47 AWR. Belanghebbende hield in 2002 en 2003 vermoedelijk een rekening bij KB-Lux. De inspecteur mocht voor 2002 en 2003 gegevens daarover opvragen op straffe van omkering van de bewijslast.

Hoge Raad, 1 november 2013, 12/02792 (KB-Lux. Art. 47 AWR) Belanghebbende hield in 2002 en 2003 vermoedelijk een rekening bij KB-Lux. De inspecteur mocht voor 2002 en 2003 gegevens daarover opvragen op straffe van omkering van de bewijslast. 3 Beoordeling van de in het principale beroep voorgestelde middelen 3.1.1. Op grond van een microfiche zijn belanghebbende…

Klikbrief moet in geding worden gebracht; inspecteur mag in incidenteel beroep nadere correctie aanvoeren

Hoge Raad 15 november 2013, 12/00606, ECLI:NL:HR:2013:1129 Samenvatting Belanghebbende drijft een autobedrijf. De inspecteur heeft van april 2001 t/m mei 2006 een boekenonderzoek ingesteld. Belanghebbende is strafrechtelijk veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte. Aan de hand van het boekenonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek heeft de inspecteur eind 2005 een gecorrigeerde aanslag IB 2001 opgelegd…