Loonbelasting. Naheffing. Belanghebbende was in de onderhavige jaren als zelfstandige werkzaam in de glazenwasserijbranche. Belanghebbende heeft niet aan de op hem rustende administratie- en bezwaarplicht voldaan. Omkering en verzwaring van de bewijslast. Schatting van de omzet.

Hof Den Haag, 26 juni 2013, BK-12/00014 Loonbelasting. Naheffing. Belanghebbende was in de onderhavige jaren als zelfstandige werkzaam in de glazenwasserijbranche. Belanghebbende heeft niet aan de op hem rustende administratie- en bezwaarplicht voldaan. Omkering en verzwaring van de bewijslast. Schatting van de omzet. Oordeel van de rechtbank De rechtbank heeft in haar uitspraak het volgende…

Het Hof acht gelet op alle feiten en omstandigheden van dit geval een boete van € 75 passend en geboden.

Hof ’s-Hertogenbosch, 27 juni 2013, 12/681 De inspecteur heeft belanghebbende uitgenodigd om uiterlijk 1 januari 2011 aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te doen. De inspecteur heeft belanghebbende bij brief van 27 januari 2011 eraan herinnerd dat hij aangifte moest doen en daarbij bepaald dat de aangifte uiterlijk 10 februari 2011 bij de inspecteur binnen moest…

Schending gelijkheidsbeginsel. De correctie ten aanzien van de in mindering gebrachte eigen bijdrage kan niet in stand blijven.

Hof Den Haag, 24 juli 2013, BK-12/00360 Schending gelijkheidsbeginsel. De correctie ten aanzien van de in mindering gebrachte eigen bijdrage kan niet in stand blijven. Beoordeling van het hoger beroep Gelijkheidsbeginsel 7.1. Het Hof zal – veronderstellenderwijs er van uitgaande dat het gelijk ten aanzien van de eerste in geschil zijnde vraag aan de zijde…

Proceskostenvergoeding. Geen afwijking van forfaitaire normen voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

HR 13 september 2013, nr. 13/00977 Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 januari 2013, nr. 12/00174 Proceskostenvergoeding. Geen afwijking van forfaitaire normen voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 4. Beoordeling van het geschil 4.1 Aan toekenning van een vergoeding van kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand staat niet in de weg dat die bijstand is verleend op basis van “no cure…

Proceskosten

Hof Arnhem-Leeuwarden, 11 juni 2013, 12/00539 Proceskosten Nu het hoger beroep gegrond wordt verklaard, heeft belanghebbende in beginsel recht op vergoeding van de in de procedure gemaakte proceskosten. Ofschoon niet kan worden geconcludeerd dat de noodzaak tot het aanwenden van rechtsmiddelen in de onderhavige zaak uitsluitend aan de proceshouding van belanghebbende en diens adviseur te…

Kostenvergoeding bezwaarfase. Rechter is niet gebonden aan door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels.

HR, 18 oktober 2013, nr. 13/01234 (Art. 7:15, lid 2 en lid 4, Awb) Kostenvergoeding bezwaarfase. Rechter is niet gebonden aan door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels. Het vierde middel betoogt dat het Hof de Beleidsregel ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten. 3.3.3. Zoals in het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2011, nr. 10/04238,…

Duurzaam tegen vergoeding aan een vennootschap ter beschikking stellen van vertrekken in een aan de directeur van die vennootschap en zijn echtgenote toebehorend woonhuis vormt een ‘economische activiteit’; belaste verhuur ook mogelijk voor exclusief zakelijk gebruik van een (onzelfstandig) gedeelte van een woonhuis.

HR, 4 oktober 2013, nr. 12/03696 Duurzaam tegen vergoeding aan een vennootschap ter beschikking stellen van vertrekken in een aan de directeur van die vennootschap en zijn echtgenote toebehorend woonhuis vormt een ‘economische activiteit’; belaste verhuur ook mogelijk voor exclusief zakelijk gebruik van een (onzelfstandig) gedeelte van een woonhuis. 3 Beoordeling van de middelen 3.1. In…