Bijtelling privégebruik bestelauto terecht; vergrijpboete vernietigd

Hof Den Haag beslist dat de bestelauto van X niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De bijtelling privégebruik is terecht. De vergrijpboete wordt vernietigd omdat grove schuld bij X niet aannemelijk is gemaakt. Datum: 23-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3518 Editie: 7 december Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00246 tot en met BK-16/00248…

Naheffing en 25% boete vanwege niet bijhouden van km-administratie

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de auto ter beschikking is gesteld aan de directeur van A bv, aangezien hij zelfstandig kon bepalen wie van de Smart gebruik kon maken. Datum: 12-07-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:3185 Editie: 9 augustus Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Loonbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1764 Wetsartikelen: Algemene…

Als parkeerbelasting is betaald, is aanvinken verkeerd kenteken geen reden voor naheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat X de verschuldigde parkeerbelasting voor het parkeren met haar eigen auto heeft betaald, ondanks het aanvinken van het verkeerde kenteken op de Park-line app op haar mobiele telefoon. De naheffingsaanslag komt te vervallen. Datum: 24-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:2121 Editie: 14 juni Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Belastingen van lagere overheden , Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N…

Bestelauto is niet uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

Hof Amsterdam oordeelt dat er geen sprake is van een auto die naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Niet van belang is dat met de bestelauto niet in alle garages kan worden geparkeerd. Datum: 19-05-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:2104 Editie: 17 juni Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Inkomstenbelasting , Loonbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1300 Wetsartikelen: Wet…

Bestelauto stoffeerder is niet uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De inspecteur heeft terecht IB-navorderingsaanslagen opgelegd voor het privégebruik. Datum: 20-04-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:1216 Editie: 19 mei Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen , InkomstenbelastingWetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Hof vermindert naheffingsaanslag parkeerbelasting van parkeerder die tien minuten naar automaat heeft gezocht

Hof Den Haag vermindert de naheffingsaanslag parkeerbelasting met € 58, zijnde de kosten van de naheffingsaanslag. X heeft volgens het hof gedaan wat hij ter voldoening van de verschuldigde parkeerbelasting gehouden was te doen. Datum: 26-04-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:1349 Editie: 19 mei Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Belastingen van lagere overheden Wetsartikelen:Gemeentewet, 225 Aan belanghebbende, X, wordt…

Vergrijpboeten voor bijtelling (bestel)auto’s Chinees restaurant vernietigd

Hof Amsterdam handhaaft de naheffingsaanslagen loonheffing in verband met bijtelling privé-gebruik auto’s Chinees restaurant maar vernietigt de daarbij opgelegde vergrijpboeten. Datum: 11-02-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:1945 Editie: 27 mei Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1112Wetsartikelen:Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundament ,Wet op de loonbelasting 1964, 13bis Bij belanghebbende,…

Periode van negen minuten tussen parkeren en aanmelding auto is te lang

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij gedurende de negen minuten tussen het moment van parkeren en de aanmelding onverwijld uitvoeringshandelingen heeft verricht tot voldoening van de parkeerbelasting. Datum: 17-12-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:14767 Editie: 5 april Instantie:Rechtbank Den Haag Rubriek: Belastingen van lagere overheden Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/730 Wetsartikelen: Gemeentewet, 225 Aan belanghebbende,…

Terechte naheffing van parkeerbelasting bij parkeren met overgenomen parkeerkaartje

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van de rechtbank dat bij parkeren met een overgenomen parkeerkaartje geen sprake is van voldoening van de verschuldigde parkeerbelasting. Datum: 12-04-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:2939 Editie: 29 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Belastingen van lagere overheden Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/922 Wetsartikelen: Gemeentewet, 225 , Gemeentewet, 234 Belanghebbende, X, parkeert zijn auto op een parkeerplaats…

Mrb-boete vervalt door ontbreken van vooraankondiging

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de boete van 100% moet worden vernietigd omdat de vooraankondiging naar het verkeerde adres is gezonden.

Datum: 08-12-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:7884 Editie: 15 maart Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen ,Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/541 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67g , Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, 19