Aan hennepkweker opgelegde boeten verminderd vanwege omkering bewijslast en beperkte financiële draagkracht

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. De rechtbank verlaagt evenwel de boeten omdat de navorderingsaanslagen met toepassing van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld en X beperkte financiële draagkracht heeft. Datum: 24-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:14440 Editie: 22 december Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 16 _ 1285 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag…

Genietingsmoment Bbz-uitkering ligt in jaar omzetting in ‘bedrag om niet’

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het genietingsmoment van de Bbz-uitkering in 2014 ligt. Op dat moment is de renteloze lening namelijk omgezet in een ‘bedrag om niet’. De rechtbank verwijst daarbij naar de jurisprudentie van de Hoge Raad. Datum: 08-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2016:4104 Editie: 21 oktober Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/2215 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Rechtbank stelt dwangsom van € 1000 per dag vast voor talmende inspecteur

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur in verzuim is van het doen van uitspraak op bezwaar. De rechtbank geeft de inspecteur vervolgens opdracht om binnen twee weken uitspraak te doen, en stelt een dwangsom van € 1000 vast per dag dat deze termijn wordt overschreden. Datum: 16-03-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 Editie: 12 mei Instantie:Rechtbank Den…

Schadevergoeding en vermindering boeten vanwege overschrijding redelijke termijn

Hof Amsterdam ziet na verwijzing geen reden voor een verdere matiging van de verhogingen en boeten in verband met de overschrijding van de redelijke termijn dan de reeds verleende 20%. Datum: 11-02-2016 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2016:1032 Editie: 29 maart Instantie:Hof Amsterdam Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/668 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:88 ,Europees verdrag tot bescherming van…

Overzichtsarrest met nieuwe beslissingen over schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

De Hoge Raad geeft een overzicht van zijn oordelen over de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn in belastingzaken. Dit overzichtsarrest bevat naast de geldende jurisprudentie ook oordelen over kwesties waarover de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgesproken, maar die zich in de praktijk met enige regelmaat voordoen. Datum: 19-02-2016…

Hof verhoogt immateriële schadevergoeding wegens termijnoverschrijding

Hof Den Haag oordeelt dat belanghebbenden terecht aanspraak maken op immateriële schadevergoeding vanwege de lange duur van de bezwaarfase. Hieraan doet, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet af dat het geschil over de hoogte van de aanslagen al in de bezwaarfase is beëindigd.  Datum: 30-06-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:2059 Editie: 29 juli Instantie:Hof Den Haag Nummer:…

Immateriële schadevergoeding voor overschrijding redelijke termijn in bezwaarfase

Hof ‘s-Hertogenbosch beslist dat de inspecteur onzorgvuldig heeft gehandeld door de intrekking van het bezwaarschrift niet schriftelijk aan X te bevestigen. Datum: 26-06-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:2371 Editie: 28 juli Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 14-00501 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1640 Wetsartikelen:Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundament ,Wet inkomstenbelasting…

Rechtbank vernietigt vergrijpboete niet betalen loonheffing privégebruik auto

Rechtbank Den Haag vernietigt de boete die is opgelegd wegens het niet betalen van de loonheffing die betrekking heeft op het privégebruik auto van haar enig werknemer.  Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f Datum: 25-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2014:15818 Editie: 3 april Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 3237 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/699 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67f Belanghebbende, X bv, drijft een huisartsenpraktijk. In 2008 stelt…