Rechtbank zeeland-west-brabant 27 september 2013 12/6387

Belanghebbende woont in Nederland en werkt in Duitsland. In de onderhavige jaren heeft hij papieren aangiften ingediend. Hij heeft daarin zijn looninkomsten uit Duitsland niet vermeld, wel dat hij voor 100% in Duitsland werkzaam was. De aangiften zijn geautomatiseerd afgedaan en bij de aanslagen over alle onderhavige jaren is de algemene heffingskorting uitbetaald. Na een controle heeft de inspecteur navorderingsaanslagen opgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank was de inspecteur gehouden nader onderzoek te doen en is sprake van een ambtelijk verzuim dus geen sprake van een nieuw feit. De rechtbank acht belanghebbende echter wel te kwader trouw en verklaart het beroep ongegrond.