De inspecteur heeft onvoldoende voortvarend gehandeld bij het opleggen van de navorderingsaanslagen. Er is derhalve sprake van bijzondere omstandigheden die grond vormen voor het vergoeden van de werkelijke proceskosten.

Rechtbank Zeeland – West-Brabant, 1 februari 2013, AWB 11/4322 Art. 7:15, lid 2 AWB, art. 3, lid 1, Besluit Proceskosten Bestuursrecht De inspecteur heeft onvoldoende voortvarend gehandeld bij het opleggen van de navorderingsaanslagen aangezien er tussen het moment van het bekend zijn van de gegevens bij de inspecteur en het opleggen van de navorderingsaanslagen ten…

In beroep is slechts de hoogte van de proceskostenvergoeding in de bezwaarfase onderwerp van geschil.

Rechtbank Oost-Nederland, 25 februari 2013, ZUT 12/1340 artikel 8:75 AWB Een afspraak op basis van no cure, no pay staat niet in de weg aan toekenning van een proceskostenvergoeding. De afspraak tussen eiser en zijn gemachtigde betreft echter tevens een afspraak over de hoogte van de vergoeding. Voor zover in geschil is het door eiser…

Verlies door investering in tulpenbollen niet afrekbaar

HR, 31 mei 2013, nr. 12/02192 Art. 2.3 Wet IB2001 Inkomstenbelasting. Resultaat uit overige werkzaamheden. Belanghebbende financiert gegarandeerde termijn aan- en verkopen. Fraude. Verlies niet aftrekbaar. Box 3. 3.3. Het Hof heeft dienaangaande geoordeeld dat geen sprake is van een bron van inkomen, aangezien een objectieve voordeelverwachting ontbreekt. Voor de beoordeling van de objectieve voordeelverwachting…

De bewijsmiddelen zijn strafrechtelijk onrechtmatig verkregen. Het opvragen van informtie druist incasu zozeer in tegen datgene wat van een behoorlijk handelend overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.

Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2013, nr. AWB 12/1546 4.3.2 Beoordeling Ingevolge artikel 9, lid 1 onder b, van de Opiumwet hebben opsporingsambtenaren, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, toegang tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar redelijkerwijs vermoed kan worden, dat zodanige overtreding…

Verzuimboete wegens te late aangifte Vpb. I.c. redelijkerwijs geen twijfel dat de aanmaningsbrief belanghebbende heeft bereikt.

Hof Amsterdam 6 september 2012, nr. 11/00927 4.4. De rechtbank heeft bij haar beoordeling van dit geschilpunt het volgende voorop gesteld (waarbij de inspecteur is aangeduid als ‘verweerder’): “4.2. De rechtbank stelt voorop dat voor oplegging van een verzuimboete ingevolge artikel 67a van de AWR geen plaats is indien de aanmaning niet op het adres…

Poststempel geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de dag van terpostbezorging. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als aannemelijk is dat het poststuk voor de datum van afstempeling ter post is bezorgd.

HR, 28 januari 2011, nr. 10/02285, LJN: BP2138 Artikel 6:9, lid 2, Awb. BNB 2005/305 Poststempel geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de dag van terpostbezorging. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als aannemelijk is dat het poststuk voor de datum van afstempeling ter post is bezorgd. 3. Beoordeling van de klachten 3.1.1. Met…