Rechtbank heeft geen materiële beslissing kunnen nemen door ontbreken stukken zodat hof de zaak terugwijst

Hof Den Bosch 20 november 2013, 12/00140, ECLI:NL:GHSHE:2013:5905, MK, Uitspraak Hof Artikel 8:115, Awb Samenvatting Belanghebbende is bij beschikking aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden. Gelet op het feit dat de rechtbank niet over alle op de zaak betrekking hebbende stukken beschikte en om die reden niet aan een volledige beoordeling van het materiële geschil…

Niet-ontvankelijkverklaring beroepen teruggedraaid omdat niet duidelijk is of gemachtigde verzuimbrieven heeft ontvangen

Hoge Raad 10 januari 2014, 12/05880, ECLI:NL:HR:2014:7 Artikel 6:5, Artikel 6:6, Awb Samenvatting De gemachtigde van belanghebbenden heeft beroepen ingesteld bij de rechtbank inzake een reeks opgelegde navorderingsaanslagen. De rechtbank heeft de beroepen niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van de gronden. Volgens de rechtbank is de gemachtigde bij brieven van 11 april 2012 – ontvangen…

Firmant in echtgenoten-VOF die rijschool exploiteert voldoet niet aan urencriterium wegens toepassing ‘uitsluitingsregel’

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2013, 12/00122, ECLI:NL:GHARL:2013:8623, MK II, Uitspraak Hof Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2013, 12/00123, ECLI:NL:GHARL:2013:8623, MK II, Uitspraak Hof Artikel 3.6 Lid 2 Onderdeel a, Wet IB 2001 Samenvatting Belanghebbende drijft met haar echtgenoot in firmaverband een rijschool. Belanghebbende doet de administratie en planning en is verantwoordelijk voor het financiële beleid binnen…

VFP: Nieuwe wetgeving 2014

Weer een nieuw jaar met veel (snipper)wetgeving. Op veel terreinen wordt wetgeving aangepast. Vooral om de schatkist te vullen. In deze bijdrage worden enkele kleinere belangrijke veranderingen op een rijtje gezet. In eerdere nummers heeft u al kunnen lezen over de veranderingen rond wonen, belastingvrij schenkenen in dit nummer over de stamrechtvennootschappen. In deze bijdrage…

Bekendmaking aanslagen op GBA-adres met ambtshalve inschrijving is correct

Hoge Raad 17 januari 2014, 13/02942 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2013, 12/00422, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0379, MK IV, Uitspraak Hof Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2013, 12/00423, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0379, MK IV, Uitspraak Hof Artikel 3:41 Lid 1, Awb Samenvatting Op 21 augustus 2006 heeft belanghebbende de inspecteur bericht dat zij geen toegang meer had tot het adres a-straat te Z.…

Invloed van aanhouden bezwaarprocedure op immateriële schadevergoeding

Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00404, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00405, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00406, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00407, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00408, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof…

Aan exploitant Vietnamees restaurant opgelegde naheffingsaanslag is tijdig opgelegd

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013, 13/00213, ECLI:NL:GHARL:2013:9201, MK III, Uitspraak Hof Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013, 13/00220, ECLI:NL:GHARL:2013:9201, MK III, Uitspraak Hof Artikel 5, Artikel 20, Artikel 27e, Artikel 52, AWR Samenvatting Belanghebbende, een firma, exploiteert een Vietnamees restaurant. De inspecteur heeft, na een boekenonderzoek, geconcludeerd dat belanghebbende een ondeugdelijke administratie heeft gevoerd en omzet…

Tegen dwangsombeschikking staat beroep open bij belastingrechter

Hoge Raad 20 december 2013, 12/02872, ECLI:NL:HR:2013:1797 Artikel 4:18, Artikel 8:1, Awb, Artikel 26, AWR Samenvatting Belanghebbende heeft aan de inspecteur verzocht een aanslag ambtshalve te verminderen. Zes weken later heeft belanghebbende de inspecteur in gebreke gesteld wegens het niet geven van een beslissing. Daarbij heeft belanghebbende erop gewezen dat indien zijn verzoek niet binnen twee…

Omzetcorrectie van supermarkt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Nederland 15 oktober 2013, 13/00980, ECLI:NL:RBNNE:2013:6317   Samenvatting Belanghebbende was in 2007 franchisenemer van het voormalige concern Super de Boer. Er is een onderzoek ingesteld naar verzwegen omzet. Naar aanleiding van dit onderzoek is een naheffingsaanslag opgelegd. De inspecteur stelt dat sprake is van negatieve omzetaanslagen op de kassa’s en verwijst daarbij naar de…

Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare schenking is. De waarde in het economische verkeer van de woning wijzigt door de gedoogsituatie niet zodat geen sprake is van verarming van de ouders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2013 AWB 12/2356 Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare…