Onderzoeksplicht inspecteur bij gemoedsbezwaarde met hoge ziektekosten

BNB 2010/227 art. 16, lid 1, AWR, nieuw feit, ambtelijk verzuim 3. Beoordeling van het middel 3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 3.1.1. Belanghebbende heeft op grond van zijn geloof gemoedsbezwaren tegen verzekeringen, en heeft daarom geen verzekering tegen ziektekosten afgesloten. Belanghebbende wordt als zogenoemde gemoedsbezwaarde niet aangeslagen in de premieheffing volksverzekeringen,…

Coffeeshophouder moet inkoop- en voorraadadministratie voeren van voorraad softdrugs

HR, 31 mei 2013, nr. 11/03452 en 11/03456 Artikel 16 en 52 AWR Procesrecht. Omkering en verzwaring bewijslast bij het ontbreken van een administratie van de door een coffeeshophouder aangehouden ‘stash’. 3. Beoordeling van de middelen 3.1. Belanghebbende exploiteerde in de onderhavige jaren een zogenoemde coffeeshop. De ingekochte softdrugs werden (deels) bewaard op een geheime…

Lakse houding adviseur levert nog geen kwade trouw op

HR, 31 mei 2013, nr. 12/01060 Artikel 16, lid 1, AWR Kwade trouw belastingadviseur? Miskenning begrip voorwaardelijk opzet. 3. Beoordeling van het middel 3.1.1. De navorderingsaanslag heeft betrekking op een door een verzekeringsmaatschappij aan belanghebbende in 2003 uitgekeerde afkoopsom van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Van die uitkering is geen melding gemaakt in belanghebbendes aangifte voor…

Naar het oordeel van het Hof kwalificeert de praktijkruimte van belanghebbende niet als een naar verkeersopvatting zelfstandig deel van de woning in de zin van artikel 3.16, eerste lid van de Wet IB 2001.

Hof Amsterdam, 24 januari 2013, 11/00611 Artikel 3.16, lid 1, Wet IB2001 Naar het oordeel van het Hof kwalificeert de praktijkruimte van belanghebbende niet als een naar verkeersopvatting zelfstandig deel van de woning in de zin van artikel 3.16, eerste lid van de Wet IB 2001. Voorts maken werknemers van belanghebbende bij vervanging van belanghebbende…

In bezwaar toegekende proceskostenvergoeding in WOZ-procedure; geen sprake van samenhangende zaken; voorts ten onrechte geen vergoeding toegekend voor uitgebrachte taxatierapporten; beroep gegrond.

Rechtbank Oost-Nederland 28 februari 2013 AWB 12/219R Art. 8:75a AWB, art. 2, lid 3, Besluit Proceskosten   3. Beoordeling van het geschil De rechtbank stelt vast dat uitsluitend in geschil is of verweerder aan eiseres terecht een proceskostenvergoeding ter hoogte van € 220,95 heeft toegekend voor de kosten die zij in bezwaar redelijkerwijs heeft moeten…

Evenals de rechtbank oordeelt het Hof dat de boeten wegens het niet aangeven van inkomsten terecht zijn opgelegd. Het Hof ziet wel aanleiding de boeten te matigen. Het beroep van belanghebbende op het besluit van de staatssecretaris over de heffingsrente treft geen doen

Matiging boetebeschikking voor gastouder vanwege persoonlijke omstandigheden Artikel 16 en 67e AWR Evenals de rechtbank oordeelt het Hof dat de boeten wegens het niet aangeven van inkomsten terecht zijn opgelegd. Het Hof ziet wel aanleiding de boeten te matigen. Het beroep van belanghebbende op het besluit van de staatssecretaris over de heffingsrente treft geen doen.…

Belanghebbende is accountant, boekhouder en fiscaal adviseur. Vereiste aangifte is niet gedaan; omkering en verzwaring van de bewijslast. De inkomenscorrectie is gebaseerd op een redelijke schatting. Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag opgelegd.

Hof Amsterdam, 28 februari 2013, 11/00104 Artikel 27e en 67e AWR Belanghebbende is accountant, boekhouder en fiscaal adviseur. Vereiste aangifte is niet gedaan; omkering en verzwaring van de bewijslast. De inkomenscorrectie is gebaseerd op een redelijke schatting. Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag opgelegd. Het geschil spitst zich toe op de volgende…