Onrechtmatig bewijs leidt tot vernietiging van informatiebeschikking

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het bewijs door de inspecteur is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Datum: 29-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2016:7501 Editie: 24 januari Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB – 15 _ 3497 Rubriek:Europees belastingrecht ,…

Geluidsopnamen bevestigen dat toezegging is gedaan

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de onderhandelaar van de Belastingdienst akkoord was met haar voorstel. Datum: 10-01-2017 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2017:131 Editie: 24 januari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 15/00182 en 15/00270 Rubriek:Belastingheffing van motorrijtuigen , Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2017/137 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:75 ,Wet op de…

Aan vooraf ingevulde aangifte valt geen vertrouwen te ontlenen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen vertrouwen aan het vooraf ingevulde aangifteformulier kan ontlenen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van X om de aangifte op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. Datum: 04-06-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:6652 Editie: 24 augustus Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: 15_613 IBPVV Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Inkomstenbelasting Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Te traag handelende fiscus kon kinderopvangtoeslag niet terugvorderen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur heeft gehandeld in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel . De inspecteur heeft ruim zeven jaar laten verstrijken alvorens de kinderopvangtoeslag definitief vast te stellen. Datum: 03-03-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:2790 Editie: 17 juli Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 8426 Rubriek:Toeslagen en zorgverzekeringswet Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1545Wetsartikelen: Algemene wet…

Geen absolute verplichting voor belastingplichtige om mondeling te antwoorden tijdens boekenonderzoek

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een belastingplichtige bij een boekenonderzoek niet (altijd) gedwongen kan worden om de vraag direct mondeling te beantwoorden.  Datum: 23-04-2015 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2015:2046 Editie: 10 juni Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Nummer: AWB – 14 _ 2032 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 49 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52a…

Informatie van Belastingtelefoon schept geen vertrouwen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X aan de uitlatingen van de Belastingtelefoon geen vertrouwen kan ontlenen dat zij na de invoering van de nieuwe regelgeving nog bezwaar kon indienen tegen de aanslag. Algemene wet bestuursrecht 6:7 Algemene wet bestuursrecht 6:11 Datum: 24-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2215 Editie: 7 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00425 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/723 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 6:11 ,Algemene wet bestuursrecht, 6:7…

Gelijkheidsbeginsel dwingt ontvanger niet tot toepassen hogere wegingsfactor bij kostenvergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het gelijkheidsbeginsel niet noopt tot toepassing van een hogere wegingsfactor dan 0,25 voor het bezwaar van X tegen aanmaningskosten van € 15. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Algemene wet bestuursrecht 7:15 lid 2 Datum: 03-04-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:816 Editie: 21 april Instantie: Hoge RaadNummer: 14/04092 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Wetsartikelen:Algemene wet…

Informatie van Belastingtelefoon schept geen vertrouwen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X aan de uitlatingen van de Belastingtelefoon geen vertrouwen kan ontlenen dat zij na de invoering van de nieuwe regelgeving nog bezwaar kon indienen tegen de aanslag. Algemene wet bestuursrecht 6:7 Algemene wet bestuursrecht 6:11 Datum: 24-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2215 Editie: 7 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00425 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/723 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 6:11 ,Algemene wet bestuursrecht, 6:7…

Fout in besluit prevaleert boven wettekst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zich terecht beroept op de tekst en toelichting van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. De omstandigheid dat de tekst van dat besluit afwijkt van de wettekst doet hier niet aan af. Deze fout had X bv niet redelijkerwijs kenbaar moeten zijn. Wet financiering sociale verzekeringen 38 Datum: 22-01-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:306 Editie: 23 februari Instantie:Rechtbank…