Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 november 2013 AWB 09/2331

Art. 36 IW

Belanghebbende is aansprakelijk gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van A BV. De BV ontving in oktober 2005 als startende onderneming RNO-aangiften voor de loon- en omzetbelasting voor heel 2005 waarop stond dat gewacht moet worden met betalen tot ontvangst van naheffingsaanslagen. Volgens de rechtbank kon A BV hieraan het vertrouwen ontlenen dat de betaling van de belasting over september en oktober 2005 was opgeschort. De melding van betalingsonmacht op 4 januari 206 was voor deze maanden tijdig. Dat gold niet voor de maanden tot september 2005 omdat daarvoor t.t.v. de ontvangst van de aangiftebiljetten de betalingstermijnen al waren verlopen.