Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2013 AWB 12/2356

Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare schenking is. De waarde in het economische verkeer van de woning wijzigt door de gedoogsituatie niet zodat geen sprake is van verarming van de ouders.