Schenking van ouders is geen beletsel voor aftrek rente

Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof dat het in geschil zijnde bedrag van € 2250 niet is kwijtgescholden, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Wet inkomstenbelasting 2001 3.120 Datum: 03-04-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:809 Editie: 7 april Instantie: Hoge RaadNummer: 14/05071 Rubriek: Inkomstenbelasting Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting…

Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare schenking is. De waarde in het economische verkeer van de woning wijzigt door de gedoogsituatie niet zodat geen sprake is van verarming van de ouders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2013 AWB 12/2356 Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare…

Masseusse bij wellnesscentrum geniet geen winst uit onderneming maar loon

ecli:NL:RBDHA:2013:15253 Inkomstenbelasting. Zelfstandig uitgeoefend beroep of dienstbetrekking. 1. Eiseres is vanaf maart 2009 en het gehele jaar 2010 als masseuse werkzaam geweest in een wellness centrum. Met het wellness centrum was eiseres overeengekomen dat zij aldaar haar werkzaamheden zou verrichten in de zelfstandige uitoefening van haar beroep tegen een vaste vergoeding per uur. 2. Daarnaast…