Kennis Belastingdienst/Toeslagen is voor navordering niet relevant.

HR, 9 augustus 2013, nr. 12/05991 (Art. 16 AWR) Beoordeling van de middelen 3.1.4. Op 31 maart 2006 heeft de Belastingdienst/ Toeslagen, kantoor Toeslagen [Q], belanghebbende een voorschot zorgtoeslag toegekend. Op 12 april 2008 is de zorgtoeslag definitief vastgesteld. Belanghebbende ontving over 2006 tevens huurtoeslag. 3.1.5. Op 8 november 2010 is belanghebbende op het kantoor…

Koerier drijft ondanks geringe investeringen IB-onderneming. Navordering.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 april 2013, AWB 12/3105 (Art. 3.4, 3.76 3n 3.79a Wet IB2001) Ruim vóór de ontvangst van de primitieve aanslag heeft de inspecteur bh schriftelijk meegedeeld dat deze aanslag onjuist is omdat de uitkomst van ene boekenonderzoek niet was meegenomen. De rechtbank acht navordering geoorloofd (Hoge Raad van 17 oktober 1990, BNB 1991/118)…

Verbouwing van een privéwoning waaronder het daarin creëren van een werkkamer; recht op aftrek van omzetbelasting, omvang?

HR, 12 juli 2013, nr. 09/04670 (Art. 6 Richtlijn 2006/112EG; art. 15 Wet OB 1968) Beoordeling van het middel 3.1.3. [C] en zijn partner hebben de woning gedurende het vierde kwartaal van 2005 en het eerste en tweede kwartaal van 2006 door een aannemer laten verbouwen. In de woning is een niet-zelfstandige werkruimte gecreëerd, waarin…

Informatiebeschikking. Inspecteur mag vragen stellen over subjectieve belastingplicht.

Rechtbank Gelderland, MK, 4 juni 2013, nr. AWB 12/4041 (Art. 47 en 52a AWR) 4. Beoordeling van het geschil Was het opvragen van informatie redelijkerwijs noodzakelijk? 4.1 Artikel 52a, eerste lid, van de AWR bepaalt onder meer dat indien met betrekking tot een op te leggen (navorderings)aanslag niet of niet volledig wordt voldaan aan de…