Hof past ambtshalve de sanctie van omkering en verzwaring van bewijslast toe, nadat inspecteur en rechtbank dit niet hebben gedaan.

Hof Amsterdam, MK IV, 16 mei 2013, nr. 11/008216 en 11/00827 (Art. 47 en 27e Awr; art. 3.90 Wet IB 2001) Aantekeningen: –          wat deze uitspraak interessant maakt, is dat Hof Amsterdam ambtshalve omkering en verzwaring van de bewijslast toepast. De rechtbank had dit nagelaten. De inspecteur had X schriftelijk gewezen op de mogelijkheid van…

Is produceren elektriciteit op dak particuliere woning via zonnepanelen ‘economische activiteit’?

Conclusie A-G Europese HvJ EU Sharpston van 7 maart 2013, nr. C-219/12 (Art. 4 Richtlijn 67/227/EEG) Conclusie A-G: het produceren van electriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning is een ‘economische activiteit’ in de zin van art 4. Zesde BTW-Richtlijn. De geproduceerde electriciteit moet dan wel tegen een aan het net worden…

Verlengde navorderingstermijn voor verzwegen omzet met een Nederlandse oorsprong

Hof Arnhem/Leeuwarden, MK III, 8 januari 2013, nr. 12/00535 (Art. 16 lid 4 Awr) Hof Arnhem overweegt dat X niet/geadministreerde contante betalingen van Nederlandse afnemers heeft ontvangen, die vervolgens door hem in het buitenland op een bankrekening zijn gestort. De inspecteur heeft terecht art. 16, lid 4, Awr toegepast. Her arrest van 8 oktober 2010,…

Ten onrechte gefactureerde omzetbelasting moet worden herzien, wanneer de weigering van de aftrek definitief is en geen mogelijkheid meer bestaat de factuur te corrigeren.

HvJ EU, Vijfde kamer, 11 april 2013, nr. C-138/12 Het Hof van Justitie EU heeft het volgende beslist: Het beginsel van neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals dat door de rechtspraak betreffende art. 203 van BTW-richtlijn (2006/112/EG) is geconcretiseerd, moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de…