Te laat ingediend verzoek om btw-teruggaaf terecht niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verzoek om btw-teruggaaf te laat is ingediend en dan ook niet-ontvankelijk is. X heeft geen recht op de btw-teruggaaf. Datum: 10-11-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:5934 Editie: 15 november Instantie:Rechtbank Gelderland Nummer: AWB – 16 _ 556 Rubriek: OmzetbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2413 Wetsartikelen:Wet op de omzetbelasting 1968, 15 , Wet op de omzetbelasting…

Geen aftrek voorbelasting voor facturen met gebreken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de aftrek van voorbelasting die betrekking heeft op de leveranties van rijst terecht heeft geweigerd. Op deze facturen ontbreken namelijk de naam, adres en btw-identificatienummer van de heer X, alsmede het btw-identificatienummer en het adres van de leverancier. Datum: 27-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3788 Editie: 10 juni Instantie:Hof…

Eigenaar van zonnepanelen dient btw-teruggaafverzoek te laat in

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X het verzoek om teruggaaf van de btw bij de aangifte over het tijdvak mei 2012 had moeten indienen. Nu X pas medio 2013 om uitreiking van de aangifte heeft verzocht, heeft hij het verzoek om teruggaaf te laat ingediend. Wet op de omzetbelasting 1968 14 + 15 Datum: 19-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Editie: 24 april Instantie:Rechtbank…

Zonnepanelen en de daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw.

  De Minister van Economische Zaken heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Mulder die betrekking hebben op zonnepanelen en de daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw. Brief Minister van Economische Zaken, 6 februari 2014 DGETM-ED / 14013452 De Minister van Economische Zaken heeft mede namens…

Artikel 9 juncto artikel 52 Wet BRV. Artikel 15, lid 1, letter i, Wet BRV. Voorbehoud van recht van gebruik en bewoning m.b.t. een woning, onder vestiging van een recht van (mede)gebruik voor de blote eigenaar en diens echtgenote. Waardebepaling van de verkrijging. Invloed van de vrijstelling van artikel 15, lid 1, letter i, Wet BRV.

HR 10 januari 2014 nr. 12/03367 V-N 2014/10.17 met annotatie door Kluwer 3Uitgangspunten in cassatie 3.1.1. Belanghebbende heeft van zijn moeder [A] (hierna: de moeder) de onroerende zaak gelegen aan [a-straat 1] te [Z] (hierna: de woning) verkregen voor een koopsom van € 258.100 (hierna: de verkrijging). 3.1.2. Voorafgaand aan de verkrijging heeft belanghebbende verbeteringen…

Omzetbelasting; art. 15, lid 6, Wet OB; artt. 11 en 12 Uitv.besch. OB; aftrek van voorbelasting ter zake van een nieuw pand herrekenen vanwege gebruik van dit pand voor belaste en vrijgestelde prestaties; aftrek op basis van omzetverhouding of het werkelijke gebruik van het kantoorgedeelte? Afwijking werkelijke gebruik van pro rata is niet bewezen.

HR 10 januari 2014 nr. 09/01485 V-N 2014/9.17 met annotatie door Kluwer 3.1.2. In 1999 heeft de Holding een bestaand pand gekocht. In 2003 is dat pand gesloopt waarna de Holding een nieuw pand heeft laten bouwen, bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond (hierna: het kantoorgedeelte) en daarboven een woonappartement. Het kantoorgedeelte was…

Houdstermaatschappij van vennootschap, waarin tandartspraktijk wordt uitgeoefend, verricht vrijgestelde prestatie ex artikel 11, lid 1, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968

Hof ‘s-Hertogenbosch 22 juni 2012  12/00065 Artikel 11, lid 1, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968 Belanghebbende, X BV, houdt aandelen in C BV. In C BV wordt een tandartspraktijk uitgeoefend. X, enig aandeelhouder en enig werknemer van X BV, is als tandarts werkzaam in de door C BV uitgeoefende…

Duurzaam tegen vergoeding aan een vennootschap ter beschikking stellen van vertrekken in een aan de directeur van die vennootschap en zijn echtgenote toebehorend woonhuis vormt een ‘economische activiteit’; belaste verhuur ook mogelijk voor exclusief zakelijk gebruik van een (onzelfstandig) gedeelte van een woonhuis.

HR, 4 oktober 2013, nr. 12/03696 Duurzaam tegen vergoeding aan een vennootschap ter beschikking stellen van vertrekken in een aan de directeur van die vennootschap en zijn echtgenote toebehorend woonhuis vormt een ‘economische activiteit’; belaste verhuur ook mogelijk voor exclusief zakelijk gebruik van een (onzelfstandig) gedeelte van een woonhuis. 3 Beoordeling van de middelen 3.1. In…

Verbouwing van een privéwoning waaronder het daarin creëren van een werkkamer; recht op aftrek van omzetbelasting, omvang?

HR, 12 juli 2013, nr. 09/04670 (Art. 6 Richtlijn 2006/112EG; art. 15 Wet OB 1968) Beoordeling van het middel 3.1.3. [C] en zijn partner hebben de woning gedurende het vierde kwartaal van 2005 en het eerste en tweede kwartaal van 2006 door een aannemer laten verbouwen. In de woning is een niet-zelfstandige werkruimte gecreëerd, waarin…