HR, 12 juli 2013, nr. 12/05119

(Art. 8:75 en art. 8:75a Awb)

Hof Amsterdam (MK I, 20 september 2012, 11/00557, V-N 2012/62.2.2) oordeelt dat de ‘no cure no pay’-overeenkomst tussen X en de gemachtigde geen beletsel is voor een proceskostenvergoeding. Ook maakt deze overeenkomst niet dat X geen belang heeft bij de beroepsprocedure. Het hof verwijst naar de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt.