Als belastingplichtige zich laat bijstaan door een deskundig adviseur kan hem geen grove schuld worden verweten op de enkele grond dat hij zich niet zelf in de fiscale regelgeving verdiept

HR, 13 februari 2009, nr. 0712891   HR: als belanghebbende zich laat bijstaan door een deskundig adviseur, zij niet verplicht is om zich in de regeling te verdiepen. Belanghebbende kan geen grove schuld worden verweten ter zake van het niet-betalen op de enkele grond dat zij aan haar toegezonden stukken doorzendt naar haar deskundige adviseur…