HR, 15 2009, nr. 43072

(art 67e Awr)

 

HR 22 april 2005, nr. 37984, BNB 2005/337, V-N 2005/22.6:
De Hoge Raad oordeelt dat overschrijding van de redelijke termijn behoort te leiden tot vermindering van de boete, afhankelijk van de mate waarin de redelijke termijn is overschreden.

Voor wat betreft de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase heeft de HR aanvullende regels gegeven in HR 19 december 2008, nr. 42763, V-N 2008/62.7