HR, 10 juni 2011, nr. 1004301

(art 67f Awr)

 

HR: van de belanghebbende had een meer adequaat optreden verwacht worden. Echter, uit dit laatste volgt niet dat bij belanghebbende sprake is van zodanige nalatigheid dat haar grove schuld kan worden verweten. Ook in samenhang met de vastgestelde feiten blijkt niet van een
toereikende grondslag voor een zodanig verwijt.