BTW: nihil aangiften en suppleties

Hof’s-Gravenhage, MK II, 30 maart 2012, BK-10/00547 Het geschil betreft een door de inspecteur als bezwaar tegen de voldoening op aangifte van nihil aangemerkte suppletieaangifte. De voldoening op aangifte en de suppletieaangifte betreffen het tijdvak 2007. Rechtbank en hof oordelen beide dat het beroep ongegrond is. Het hof geeft een betere onderbouwing. Die bestaat uit…

Integrale proceskostenvergoeding

LJN: BR0679, Rechtbank Haarlem , 10/2778 en 10/2779 Art. 8:73 Awb Eiser verzoekt om vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten voor juridische bijstand in bezwaar en beroep. Ingevolge artikel 2, derde lid, van het Besluit kan op grond van bijzondere omstandigheden van de hiervoor gegeven berekening van de te vergoeden proceskosten worden afgeweken. Voor een toekenning van…