Beroep op vertrouwensbeginsel faalt ondanks volgen aangifte in voorafgaand jaar en biljetwissel

HR, 16 maart 2012, nr. 11/02684 (art 3.90 IB201) Aantek: In HR 13 dember 1989, nr. 25077, BNB 1990/119 overweegt de HR dat aan het feitelijk handelen van de belastingdienstgedurende een bepaalde periode, zonder dat dit berust op een toezegging, in bepaalde gevallen een in rechgte afdwingbaarvertrouwen kan worden ontleend: afgezien van het geval dat…

Belastingplichtige mag vertrouwen ontlenen aan diepgaand boekenonderzoek

Hof Arnhem, MK III, 15 juni 2010, Nr. 09/00135 (art 47 Awr, 3.8 Wet IB2001) Hof: belanghebbende kon aan het rapport van het boekenonderzoek het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen dat de vermogensetikettering de goedkeuring van de inspecteur had. Het Hof verwerpt ook de stelling van de inspecteur dat etikettering als PV zo duidelijk…

Ogv gelijkheidsbeginsel blijft ten onrechte afgetrokken voorbelasting op prepaid telefoonkaarten toch aftrekbaar

Hof Den Bosch, MK I, 2 juli 2010, nr. 08/00495 en 058/00496   Ogv gelijkheidsbeginsel blijft ten onrechte afgetrokken voorbelasting op prepaid telefoonkaarten toch aftrekbaar. In NL gevestigde telefoonmaatachappijen brengen nl, ondanks voornoemd besluit, btw in rekening bij de uitgifte van telefoonkaarten. De belastingdienst is daarvan op de hoogte, maar onderneemt geen actie, aldus het…

Inspecteur bij keuze voor (ambtshalve) vermindering gehouden aan evenredigheidsbeginsel

HR, 14 oktober 2011, nr. 10/02169 (art. 16 awr) Zie HR, 30 september 2011, nr. 10/0271, V-N 2011/49,4: een inspecteur heeft de keuze tussen een vermindering van de voorlopige aanslag en het opleggen van een nadere voorlopige aanslag onder verrekening van de te hoge voorlopige aanslag. Bij het maken van een dergelijke keuze dient de…

Naheffingsaanslag en boete vervallen door vertrouwen dat is gewekt in rapport boekenonderzoek

Hof Den Bosch, MK III, 23 december 2010, nr. 09/00505 Volgens het Hof kon X aan het rapport van een eerder gehouden boekenonderzoek in 2002 en het feit dat over 2000 geen naheffingsaanslag werd opgelegd, nl redelijkerwijs de conclusie verbinden dat voor de periode tot het moment waarop het rapport over dat onderzoek is opgemaakt…