HR, 4 juni 2010, nr. 0710340

 

Aantekeningen:
– art. 67k Awr: de inspecteur stelt – voordat hij een vergrijpboete oplegt – de belanghebbende hiervan in kennis van zijn voornemen daartoe,
onder vermelding van de gronden.
– wanneer niet voldaan aan mededelingsplicht, dan vervalt de boete: HR 10 juni 1992, nr. 27568, BNB 1993/17.