Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur onrechtmatig heeft gehandeld door voorafgaand aan het opleggen van de aanslag geen afwijkingsbrief te sturen en X dus niet in de gelegenheid te stellen om zijn reactie hierop te geven.